Aktualności

Konferencja Life Science Open Space 2016

[więcej]

Komunikat dotyczący legalizacji dokumentów eksportowych

[więcej]

Konferencja „Efektywność energetyczna – prawo, programy, innowacyjne rozwiązania” 23 września 2016 r.

[więcej]

Szkolenie: Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 - 22 czerwca

[więcej]

Działania IPH w Krakowie na rzecz projektu „Rewitalizacji i reindustrializacji obszarów poprzemysłowych w Krakowie – Nowej Hucie”

[więcej]

Szkolenie: Wprowadzenie wyrobów medycznych do obrotu i do używania na terenie Polski i UE - 8 czerwca

[więcej]

Szkolenie: Inwestycje w innowacje – od strategii rozwoju po finansowanie kapitałowe - 14 czerwca

[więcej]

China Homelife Show - 7-9 czerwca

[więcej]

Witamy na stronie IPH Kraków!

Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie od ponad kilkudziesięciu lat realizuje strategie, które służą budowie silnego samorządu oraz udzielaniu wszechstronnej pomocy firmom członkowskim w rozwoju ich działalności gospodarczej.

Doświadczenie izby pokazuje jednak, że strategie działania muszą podlegać stałym modyfikacjom i aktualizacji w zależności od zmieniających się warunków dla prowadzenia biznesu i oczekiwań firm członkowskich IPH. Obecna, trudna sytuacja przedsiębiorstw związana ze światowym kryzysem ekonomicznym, stawia przed izbą nowe wyzwania związane z podejmowaniem takich działań, które mogą wpłynąć złagodzenie skutków kryzysu dla przedsiębiorców.