Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter wypełnij poniższe pola. Możesz anulować subskrypcję każdej z list w dowolnym momencie.
Subskrypcja
Newsletter EEN (targi, B2B, misje handlowe, nabory UE)
Informacje (tylko) o nadchodzących szkoleniach w IPH
Newsletter IPH (informacje z życia Izby, regionu i przedsiębiorczości)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że: 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie. Tel: 12 428 92 50, mail: biuro@iph.krakow.pl. 2. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu subskrypcji Newslettera. 3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji usługi subskrypcji newslettera do momentu cofnięcia zgody na świadczenie ww. usługi. 4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 5. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem subskrypcji newslettera.