Badanie panelowe Komisji Europejskiej n.t. wykorzystania elektronicznych dokumentów przewozowych przez MŚP


Jednym z zadań realizowanych przez ośrodki Enterprise Europe Network na Jednolitym Rynku UE jest badanie opinii unijnych przedsiębiorstw w kwestiach będących w danym momencie przedmiotem prac europejskich ustawodawców.

Aktualnie takim tematem wymagającym zebrania informacji i opinii bezpośrednio od przedsiębiorstw jest digitalizacja dokumentów przewozowych, gdyż Komisja Europejska poszukuje sposobów, które pozwolą na pełne wykorzystanie jej potencjału we wszystkich rodzajach transportu towarowego.

W tym celu prowadzone są szeroko zakrojone konsultacje, których częścią jest badanie panelowe skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).  Celem badania jest zebranie opinii i obaw MŚP dotyczących następujących kluczowych kwestii:
– czy i w jakim stopniu MŚP korzystają z elektronicznych dokumentów przewozowych,
– czy stosowanie elektronicznych dokumentów przewozowych może przynieść korzyści dla MŚP,
– jakie są powody, dla których MŚP nie korzystają z dokumentów elektronicznych,
– co może zrobić Komisja, aby ułatwić MŚP korzystanie z elektronicznych dokumentów przewozowych.

Gorąco zachęcamy wszystkich naszych klientów do zabraniu głosu w tym badaniu, które ma postać niedługiej ankiety obejmującej 25 pytań wyboru jak i otwartych. Ankieta w języku polskim do 16.01.2018 dostępna jest na stronie EUSurvey. Ankieta jest anonimowa, nie wymaga podawania dokładnych danych firmy, a jedynie jej kategorii i kraju, w którym jest zlokalizowana. W ostatnim pytaniu należy wprowadzić numer ośrodka Enterprise Europe Network, który zachęcił firmę do wzięcia udziału w badaniu. Numer naszego ośrodka to PL00378.

Wszystkim firmom, którzy zechcą poświęcić trochę swojego czasu na dostarczenie Komisji Europejskich tych informacji z góry dziękujemy!