Poniższe oferty pochodzą z bazy POD (Partnership Opportunity Database) dostępnej dla wszystkich ośrodków EEN na świecie. Na naszej stronie staramy się promować najciekawsze z nich. Jeżeli chcesz bezpłatnie umieścić w Bazie własną firmę lub poszukujesz partnera zagranicznego w celu nawiązania współpracy – skontaktuj się z nami!