ŚWIADECTWA POCHODZENIA
WYSTAWIANE W IZBIE PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE
PRZEZ UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI KIG

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 marca 2015 r. w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3 wystawiane będą uniwersalne świadectwa pochodzenia towarów. Świadectwa będą wystawiane przez upoważnionych przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej.

PROCEDURA WYSTAWIANIA ŚWIADECTW POCHODZENIA TOWARÓW - załącznik [pobierz]

Podstawa Prawna:

 1. Unijny Kodeks Celny Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. UE L 269 z 10.10. 2013 r., str.1, z póź. ze zm.1) art. od 59-63 (dalej: „UKC”).
 2. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r.– Prawo celne (Dz.U. z 2015 r. poz.858, 1649, 1844 i 1893 oraz z 2016r. poz. 65 i 1228).
 3. Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710 oraz z 2014 r. poz.1662, oraz z 2016 r. poz. 1228 ) art. 12 ust. 5.
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru (Dz. U. z 22.8.2016 r. poz. 1307).

Do ustalania pochodzenia towarów służą także „reguły pochodzenia” zamieszczone w bazie elektronicznej Komisji Europejskiej (dostępne na stronie DG TAXUD). http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/nonpreferential/article_1622_en.htm

Wymienione reguły wyrażają stanowisko negocjacyjne Unii Europejskiej w trwającym programie prac w zakresie harmonizacji reguł pochodzenia (HWP – Harmonisation Work Programme) w ramach WTO. Stanowią one kryteria uznania przetworzeń i obróbek przeprowadzanych na materiałach niepochodzących za wystarczające dla nadania pochodzenia wytworzonym produktom na podstawie art. 60 ust.2 UKC. Reguły te nie są prawnie wiążące, ale stanowią wytyczne do interpretacji art. 60 ust.2 UKC.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie 00-074, ul. Trębacka 4, tel.: 22 6309 600, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania czynności wystawiania uniwersalnych świadectw pochodzenia towaru na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych, Wspólnotowego Kodeksu Celnego i Przepisów wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Ministerstwo Finansów, Urzędy Skarbowe, CBA, CBŚ, Prokurator Generalny, Sądy, Policja.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia czynności wystawiania uniwersalnych świadectw pochodzenia towaru oraz okres niezbędny w procesie weryfikacji wystawionych uniwersalnych świadectw pochodzenia towaru oraz ewentualnych przyszłych roszczeń wspólnych oraz roszczeń osób trzecich.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z wymogiem wystawienia uniwersalnego świadectwa pochodzenia towaru. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych czynność wystawiania uniwersalnych świadectw pochodzenia towaru nie zostanie wykonana.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

DOKUMENTY:
WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU przeznaczony dla eksportera
WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU przeznaczony dla producenta
WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU przeznaczony dla reeksportera
Oświadczenie COs
Dane na świadectwo COs
Klauzula informacyjna COs
Wzór upoważnienia

Powyższe dokumenty oraz załączniki potwierdzające pochodzenie towarów prosimy wcześniej przesłać w formie elektronicznej do weryfikacji:

Danuta Borowska tel. 124289253, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewa Sułkowska tel. 124289258, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pngkongres_msp_logo.pnglogo_cam.jpgparp.png