Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. W jej skład wchodzi pięć osób wybranych spośród członków Izby. Wyboru tego dokonuje Walne Zgromadzenie Izby z rekomendacji grup członków.
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola formalnej zgodności składu oraz prac wykonywanych przez Radę IPH ze Statutem, a także ocena działalności Izby.
Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Skład Komisji Rewizyjnej - 2017-2021:

Przewodniczący KR Stanisław Osieka

Wiceprzewodniczący KR Kazimierz Stolarzewicz - PPHU Kej Sp. z o.o.

Sekretarz KR Paweł Zieliński – Kancelaria Prawna Zieliński i Wspólnicy

Członkowie KR:

Rafał Świerczyński - MPK SA w Krakowie

Tomasz Wachnicki - Air Liquide Polska Sp. z o.o.

EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png