Konferencja Life Science Open Space 2016

Projekt CERIecon – wsparcie innowacyjnych start-upów przez IPH i Urząd Miasta Krakowa

Konferencja „Efektywność energetyczna – prawo, programy, innowacyjne rozwiązania” 23 września 2016 r.

Szkolenie: Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 - 22 czerwca

Działania IPH w Krakowie na rzecz projektu „Rewitalizacji i reindustrializacji obszarów poprzemysłowych w Krakowie – Nowej Hucie”

Szkolenie: Wprowadzenie wyrobów medycznych do obrotu i do używania na terenie Polski i UE - 8 czerwca

China_IPR.pngEEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png