Szkolenie: Rewolucja w prawie wodnym. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z nowej ustawy – Prawo wodne - 6 grudnia


Ośrodek Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie oraz Kancelaria Polowiec i Wspólnicy Sp. j. serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Rewolucja w prawie wodnym: obowiązki przedsiębiorców wynikające z uchwalonej w dniu 18 lipca 2017 r. nowej ustawy – Prawo wodne”, które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie w dniu 6 grudnia 2017 r., o godz. 9.00.

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców - podmiotów mających obowiązek stosowania ustawy Prawo wodne, a także osób zainteresowanych tematyką oraz najnowszymi zmianami w tym zakresie.

Uchwalona przez Sejm w dniu 18 lipca 2017 r. ustawa Prawo wodne oraz wydane na jej podstawie projekty rozporządzeń, mają za zadanie regulować w sposób kompleksowy gospodarowanie wodami w Polsce, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Zakres reformy gospodarki wodnej zmierza do wprowadzenia instrumentów zapewniających osiągnięcie celu Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE 327 z 22.12.2000) oraz dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z proponowanymi zmianami w zakresie prawa wodnego, między innymi dokonując porównania regulacji obowiązujących obecnie jak również w przyszłości. Analizie zostanie poddana ustawa Prawo wodne wraz z projektami aktów wykonawczych. Szkolenie pozwoli zapoznać się z kierunkami zmian a także odpowiednio się do nich przygotować.

Szkolenie poprowadzi:

Pan Marcin Jamrozik - radca prawny, wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy sp. j., członek komisji legislacyjnej Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa z doświadczeniem w dziedzinie prawa administracyjnego, budowlanego, prawa ochrony środowiska i prawa wodnego. Ekspert w procesach inwestycyjnych, budowlanych oraz z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego. Doradca wielu inwestycji budowlanych związanych z przemysłem (min: chemicznym, energetycznym). Posiada doświadczenie w przygotowaniu analiz ryzyka związanego z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, procesami budowlanymi, zagrożeniami związanymi z ochroną środowiska (np. emisje, zanieczyszczenie środowiska), ochroną przeciwpożarową, odstępstwami od warunków technicznych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych w tym między innymi przed organami administracyjnymi, organami nadzoru budowlanego, organami ochrony środowiska, dozorem technicznym, sądami administracyjnymi.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają firmy z Małopolski.
Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela:
Małgorzata Rak
tel.: 12/ 428 92 57
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik:
Zaproszenie – formularz zgłoszeniowy

EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png