Konsultacje Komisji Europejskiej – definicja MŚP


Ośrodek Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie serdecznie zachęca wszystkich przedsiębiorców do wzięcia udziału w kolejnym badaniu ankietowym, realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Tym razem prosimy Państwa o wyrażenie swojej opinii w konsultacjach społecznych dotyczących definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa.

Komisja Europejska dokonuje przeglądu sposobu definiowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zgodnie z zaleceniem 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.

Celem przeglądu jest dopilnowanie, aby definicja MŚP pozostawała adekwatna do celów oraz aby spełniała swoje zadania w obecnych warunkach gospodarczych. Niniejszy kwestionariusz pomoże ocenić, w jakim stopniu obecna definicja MŚP jest odpowiednia, a także zbadać możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian do zalecenia, tak aby europejskie małe przedsiębiorstwa mogły nadal otrzymywać specjalne wsparcie ze źródeł unijnych i krajowych.

Udział w badaniu jest anonimowy! Należy podać jedynie sektor, w którym działa firma oraz kraj siedziby. Ankieta jest dostępna w języku polskim (wybór języka – zakładka prawy górny róg) na stronie EU Survey do dnia 12 marca 2018 r.

W ostatnim pytaniu należy wprowadzić numer ośrodka Enterprise Europe Network, który zachęcił firmę do wzięcia udziału w badaniu. Numer naszego ośrodka to PL00378.

Wszystkim firmom, które zechcą poświęcić czas na dostarczenie Komisji Europejskich tych informacji z góry serdecznie dziękujemy!

China_IPR.pngEEN-10lat.pngLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png