logo cam malopolskie poziome

 

 

 

Działalność Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie kontynuuje wieloletnią tradycję działań podejmowanych przez IPH na polu polubownych metod rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Od roku 2000 Izba z powodzeniem rozwija działalność sądu polubownego, oferując przedsiębiorcom profesjonalne, szybkie i skuteczne narzędzie rozwiązywania sporów w postaci arbitrażu, będącego alternatywą dla sądownictwa powszechnego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, w związku z wciąż ogromną ilością sporów gospodarczych trafiających na drogę sądową, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zdecydowała się poszerzyć swoją ofertę alternatywnych metod rozwiązywania sporów o mediację.

Małopolskie CAM powstało w ramach projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki wspólnie z sześcioma Partnerami z całej Polski. Projekt ten był pierwszym tak prestiżowym i doniosłym wydarzeniem promującym ideę mediacji i arbitrażu wśród przedsiębiorców.

Obecnie sieć funkcjonuje w oparciu o ujednolicone standardy funkcjonowania, pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości i ma charakter ogólnopolski, a w jej skład wchodzi 16 centrów zlokalizowanych we wszystkich miastach wojewódzkich.

Małopolskie CAM działa w ramach projektu pt.: „Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” nr POWR.02.17.00-00-0040/17, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nad najwyższą jakością utworzonych centrów oraz wyszkoleniem mediatorów czuwają najlepsi specjaliści w zakresie ADR w naszym kraju.

Głównym celem Centrów Arbitrażu i Mediacji jest pozasądowe rozwiązywanie sporów gospodarczych.

Szybkość, poufność oraz profesjonalizm mediacji w CAM znacznie ułatwia przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

 

 

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png