Społeczną odpowiedzialność biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility, CSR) można określić jako odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na ludzi, społeczeństwo, środowisko naturalne, uwarunkowania rynkowe.

Definicja CSR zawarta została w Normie PN-ISO 26 000 i wyrażona jako „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
 • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
 • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach."

Bardzo ważnym pojęciem, mającym znaczenie przy planowaniu i realizacji działań z zakresu CSR jest pojęcie interesariuszy, czyli „osób, społeczności, instytucji, organizacji, urzędów, które mogą wpływać na przedsiębiorstwo lub pozostają pod wpływem jego działalności” (za https://pl.wikipedia.org/wiki/Interesariusz). Działania społecznie odpowiedzialne opierają się na zdefiniowaniu grup, do których są skierowane, rozpoznaniu ich potrzeb i oczekiwań. Prawidłowa identyfikacja interesariuszy i nawiązanie relacji z nimi przyczynia się do skutecznej realizacji celów postawionych w strategii społecznej odpowiedzialności.

Aktualnie Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie współpracuje z dwoma grupami interesariuszy:

 1. promujemy działania społecznie odpowiedzialne naszych firm członkowskich (biznes) i integrujemy środowisko biznesu wokół tej tematyki, aktywnie włączamy się w organizowane wydarzenia – informacje na ten temat można znaleźć w zakładce „Społeczna odpowiedzialność firm członkowskich”
 2. wspieramy organizacje pozarządowe:
  -Bank Żywności w Krakowie www.krakow.bankizywnosci.pl
  -Fundacja Wspólnota Nadziei www.farma.org.pl
  -Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” www.dzieciom.pl

Zapraszamy do współpracy!

 

 

 

Dane do kontaktu:

Małgorzata Rak
mrak@iph.krakow.pl
tel.: 12 428 92 57

Roman Cupryś
rcuprys@iph.krakow.pl
tel.: 12 428 92 59

Anna Karolak
akarolak@iph.krakow.pl
tel.: 12 428 92 62

 

W ramach akcji ONKOODPOWIEDZIALNI, w którą włączyła się Izba, poniżej przesyłamy informacje dotyczące kolejnej odsłony akcji.

Po raz kolejny włączamy się w akcję Banku Żywności w Krakowie!

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png