adres: Kraków
zawód: Mgr praw ; Prezydent Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; Członek Rady Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo - Handlowej w Krakowie
specjalizacja zawodowa: Prawo gospodarcze.

adres: Warszawa
zawód: Adwokat
specjalizacja zawodowa: Prawo gospodarcze

adres: Kraków
zawód: adwokat
specjalizacja zawodowa: prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo handlowe, prawo zamówień publicznych

adres: Kraków
zawód: Adwokat
specjalizacja zawodowa: Prawo cywilne

adres: Warszawa
zawód: Radca prawny
specjalizacja zawodowa: Międzynarodowe prawo handlowe, Prawo budowlane.

adres: Berlin
zawód: Adwokat prawa niemieckiego
specjalizacja zawodowa: niemieckie prawo gospodarcze, prawo handlowe międzynarodowe, prawo transportowe międzynarodowe

adres: Warszawa
zawód: Profesor prawa U.W. ; Adwokat
specjalizacja zawodowa: Prawo cywilne

adres: Kraków
zawód: Adwokat
specjalizacja zawodowa: prawo cywilne, prawo spółek, prawo autorskie

adres: Warszawa
zawód: Adwokat ; Prezes Polskiego Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego
specjalizacja zawodowa: Międzynarodowy arbitraż Handlowy, międzynarodowy Arbitraż Gospodarczy

Kraków
zawód: Adwokat
specjalizacja zawodowa: Prawo cywilne, gospodarcze

adres: Warszawa
zawód: Adwokat
specjalizacja zawodowa: Prawo cywilne i handlowe

adres: Warszawa
zawód: Adwokat
specjalizacja zawodowa: Prawo cywilne i handlowe

adres: Kraków
zawód: Radca prawny ; Prezes Sądu Polubownego przy Izbie Przem.-Handlowej w Krakowie
specjalizacja zawodowa: Prawo gospodarcze.

adres: Lublin
zawód: profesor prawa UMCS, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego
specjalizacja zawodowa: Prawo cywilne i handlowe, sądownictwo polubowne.

adres: Mediolan
zawód: Adwokat
specjalizacja zawodowa: arbitraż międzynarodowy, międzynarodowe prawo handlowe

adres: Kraków
zawód: Radca prawny
specjalizacja zawodowa: Prawo gospodarcze

adres: Kraków
zawód: Radca prawny
specjalizacja zawodowa: Prawo gospodarcze, umowy z zakresu inwestycji, w tym o prace projektowe.

adres: Warszawa
zawód: Prawnik
specjalizacja zawodowa: Prawo cywilne

adres: Kraków
zawód: Profesor prawa U.J. ; Przewodniczący Rady Sądu Polubownego
specjalizacja zawodowa: Prawo gospodarcze

adres: Warszawa
zawód: Radca prawny
specjalizacja zawodowa: Prawo handlowe, prawo zamówień publicznych

adres: Kraków
zawód: Adwokat
specjalizacja zawodowa: Prawo nieruchomości, gospodarcze, zobowiązań, spadkowe, autorskie i własności przemysłowej

adres: Sochaczew
zawód: Profesor prawa U.W.
specjalizacja zawodowa: Pr. cywilne, handlowe, międzynarodowe pr. prywatne i handlowe

adres: Warszawa
zawód: Adwokat
specjalizacja zawodowa: Prawo gospodarcze, arbitrażowe, kontrakty z udziałem Kontrahentów Zagranicznych, polskie regulacje prawne dla zagranicznych inwestorów, sądy polubowne i procedury mediacyjne

adres: Warszawa
zawód: Radca prawny
specjalizacja zawodowa: Międzynarodowe prawo handlowe, prawo gospodarcze

adres: Warszawa
zawód: Adwokat
specjalizacja zawodowa: Międzynarodowy obrót gospodarczy, prawo handlowe, pr. cywilne

Adres: Warszawa
Zawód: Adwokat
Specjalizacja zawodowa: bakowosc, dystrybucja, energia, inwestycje zagraniczne, joint venture,  kontrakty FIDIC, licencje, roboty budowlane, ropa naftowa i gaz, sport, sprzedaz trans-graniczna, fuzje i przejęcia, transfer technologii, umowy handlowe, wlasnosc intelektualna

adres: Kraków
zawód: Prawnik-menedżer ; Członek Prezydium Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo - Handlowej w Krakowie.
specjalizacja zawodowa: Ubezpieczenia i likwidacja szkód gospodarczych.

adres: Kraków
zawód: Ekonomista, menedżer ; V-Prezes Zarz. Firmy Convector Development
specjalizacja zawodowa: Organizacja i zarządzanie

adres: Zielonki k. Krakowa
zawód: Radca prawny
specjalizacja zawodowa: Prawo handlowe, finansowe i podatkowe

adres: Kraków
zawód: Adwokat
specjalizacja zawodowa: Prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo gospodarcze, mediacja

adres: Kraków
zawód: Adwokat, Pracownik naukowy, Dr praw, Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa - U.J.
specjalizacja zawodowa: Postępowanie cywilne

adres: Łódź
zawód: Adwokat
specjalizacja zawodowa: Prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, międzynarodowe prawo handlowe, technika handlu zagranicznego

adres: Kraków
zawód: Adwokat
specjalizacja zawodowa: prawo cywilne, w szczególności obsługa przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej, transportowej oraz deweloperów

adres: Kraków
zawód: Adwokat ; Członek Rady Sądu Polubownego przy Izbie Przem.-Handlowej w Krakowie
specjalizacja zawodowa: Prawo cywilne.

adres: Gliwice
zawód: Radca prawny

adres: Kraków
zawód: Menedżer – Z-ca Dyrektora Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” o/ Kraków
specjalizacja zawodowa: Ubezpieczenia i likwidacja szkód gospodarczych /majątkowych i finansowych/.

adres: Warszawa
zawód: Adwokat
specjalizacja zawodowa: Prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, sądownictwo polubowne.

adres: Kraków
zawód: Radca prawny
specjalizacja zawodowa: Prawo cywilne, autorskie, administracyjne

adres: Kraków
zawód: Radca prawny, adwokat
specjalizacja zawodowa: prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, podział, połączenia, przekształcenia spółek handlowych, prawo nieruchomości, inwestycji budowlanych, uczciwej konkurencji, reklamy i ochrony danych osobowych.

adres: Kraków
zawód: Adwokat
specjalizacja zawodowa: Prawo cywilne

Adres: Kraków
Zawód: Radca prawny
Specjalizacja zawodowa: prowadzenie negocjacji,  prawo gospodarcze, prawo cywilne,
prawo pracy

adres: Otrębusy
zawód: Adwokat
specjalizacja zawodowa: Prawo cywilne, handlowe, energetyczne, prawo spółek.

adres: Kraków
zawód: Adwokat ; Członek Prezydium Sądu Polubownego przy Izbie Przem.- Handlowej w Krakowie
specjalizacja zawodowa: Prawo umów, prawo gospodarcze, gospodarowanie nieruchomościami.

adres: Warszawa
zawód: radca prawny
specjalizacja zawodowa: Prawo gospodarcze, prawo spółek, prawo cywilne

adres: Kraków
zawód: adwokat
specjalizacja zawodowa: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo nieruchomości, prawo sportowe.

adres: Warszawa
zawód: Profesor S.G.H.
specjalizacja zawodowa: Międzynarodowe prawo prywatne oraz prawo handlowe międzynarodowe porównawcze w tym prawo Unii Europejskiej.

adres: Gliwice
zawód: radca prawny, Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego
specjalizacja zawodowa:  arbitraż, prawo gospodarcze

adres: Kraków
zawód: radca prawny
specjalizacja zawodowa: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo bankowe, prawo autorskie, prawo energetyczne

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png