W dniu 10 listopada 2017 roku w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie uroczyście obchodziliśmy 167 rocznicę powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie - Święto Izby. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Wydarzenie swoim patronatem objęła TVP Kraków oraz Dziennik Polski. W trakcie uroczystości wręczono m.in. wyróżnienie przyznawane przez uczestników spotkania z cyklu Kultura – Media – Biznes, Nagrody Krakowskiego Dukata, a także Dyplomy im. Teodora Baranowskiego.

Serdecznie dziękujemy firmom członkowskim, dzięki których wsparciu uroczystość Święta IPH mogła się odbyć:

Sponsor Główny:

Philip Morris Polska kolor

Pozostali sponsorzy:

aby zyc logo Logo Małopolska V RGB marr sa
BZWBK ZCP LOGO miejskie mpec

 

Oraz:

sag biuro rozwoju krakowa mix electronics
antrans logo firma janex VISTAR
Legal concept 3S Fibertech AIR LIQUIDE

 

WSZYSTKIE ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI DOSTĘPNE SĄ TUTAJ


I. WYRÓŻNIENIE PRZYZNAWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW SPOTKANIA Z CYKLU KULTURA – MEDIA – BIZNES

Kultura-Media-Biznes to spotkanie, na którym corocznie przyznawana jest nagroda dla osoby ze świata kultury za pełne pasji działania, które przez swoją nieszablonowość i atrakcyjność przyczyniają się do promocji Krakowa i budowania wspaniałej krakowskiej atmosfery. To honorowe wyróżnienie w postaci specjalnie zaprojektowanej i za każdym razem innej statuetki-dla osoby związanej z Krakowem, która w sposób szczególny i niecodzienny zaznacza w naszym mieście swoją obecność.

Zebrani na XVI – Jubileuszowym, spotkaniu „Kultura –Media –Biznes” w grudniu 2016 r.  jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą przyznania tej Honorowej Nagrody za 2016 r. panu Zbigniewowi Wodeckiemu „ za wkład w kulturę polską i 40 lat  kształtowania gustów muzycznych kilku pokoleń Polaków”

Wyróżnienie zostało wręczone córce Zbigniewa Wodeckiego, Katarzynie Wodeckiej, w dn. 3.11.2017, podczas koncertu „Twój Jubileusz - w hołdzie artyście”.

 

II. NAJWYŻSZE WYRÓŻNIENIE IZBY – HONOROWA STATUETKA IPH.

Rada Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie decyzją z dnia 17 października 2017 r. postanowiła przyznać najwyższe wyróżnienie Izby Statuetkę Honorową IPH

Andrzejowi Zdebskiemu

Prezydentowi IPH w Krakowie w latach 2001 – 2017. W dowód wdzięczności i uznania za zainicjowanie wielu prestiżowych przedsięwzięć Izby oraz znaczący wkład w umacnianie samorządu gospodarczego w Polsce. 

BS KR PL 20171111 033A1229

 

III. STATUETKI KRAKOWSKIEGO DUKATA

Krakowski Dukat to nagroda przyznawana od 1991 roku z inicjatywy gazety "Czas Krakowski". Nagroda przyznawana była przedsiębiorcom wywodzącym się ze środowisk gospodarczych woj. krakowskiego za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej. W tym okresie patronat nad nagrodą, obok "Czasu Krakowskiego", objęła IPH w Krakowie.

Od 1998 roku Izba Przemysłowo-Handlowa stała się jedynym fundatorem nagrody. Nagroda Krakowski Dukat ma charakter promocyjny i przyznawana jest nie przedsiębiorstwu lecz osobie, która je założyła lub nim zarządza. Nagroda wyróżnia i honoruje osoby za osiągnięte wyniki ekonomiczne, za inwencję, za umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym dana osoba prowadzi swą działalność.

BS KR PL 20171111 033A1435

ZŁOTE KRAKOWSKIE DUKATY

Złoty Dukat ( nagroda specjalna – tą nagrodą mogą być uhonorowane osoby, które już wcześniej otrzymały Krakowskiego Dukata i nieprzerwanie, minimum 15 lat zarządzają tą samą firmą, rozwijając ją i utrzymując jej wysoką pozycję na rynku.

Nagrodę Złotego Krakowskiego Dukata otrzymali:

1. JANUSZ URBANIEC - PREZES ZARZĄDU SUBOPOL SP. Z O. O. ŁAZISKA GÓRNE

Prezes Janusz Urbaniec, z wykształcenia ekonomista, założył firmę w 1992 r. Od początku swojej działalności firma związana jest z branżą górniczą i handlem paliwami stałymi. Firma współpracuje z górnictwem niemieckim, czeskim, południowoafrykańskim i chilijskim. Od roku 2013 firma tworzy grupę kapitałową ze Spółką City Car – znanym i cenionym dealerem  samochodów marki Ford. Grupa zatrudnia 150 pracowników. Firma Subopol wspiera finansowo m. in. UNICEF, hospicja dla dzieci, wioski dziecięce, Teatr Za Jeden Uśmiech w Krakowie. Prezes Janusz Urbaniec jest członkiem Towarzystwa Myśli Filozoficznej prof. Józefa Tischnera w Krakowie, Laureatem Krakowskiego Dukata 2012.
Rekomendacja – Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.

JG 171110 IPH 0110


2. LESZEK ROLESKI - PREZES ZARZĄDU ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO „ROL-PEK” LESZEK ROLESKI

Prezes Leszek Roleski  działalność gospodarczą prowadzi od 45 lat. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ROL-PEK” Leszek Roleski jest jednym z liderów w produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich na terenie Małopolski. Firma posiada sieć swoich hurtowni i sklepów firmowych. Prezes Roleski wspiera aktywnie liczne wydarzenia w lokalnym środowisku, m.in. Dożynki Gminne a także wspiera OSP, Caritas, szkoły i przedszkola, Tarnowską Akademię Piłkarską, sport rajdowy i żużel. Laureat Krakowskiego Dukata 2002. 
Rekomendacja Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie.
W imieniu laureata nagrodę odebrał  Ryszard Starzec – członek Rady IPH w Tarnowie.

JG 171110 IPH 0177

KATEGORIA SAMORZĄDOWY KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

z rekomendacji Marszałka Woj. Małopolskiego  Jacka Krupy

TOMASZ ŻAK BURMISTRZ ANDRYCHOWA.   

Pan Tomasz Żak został wybrany na burmistrza Andrychowa na kadencję 2014-2018. Jest absolwentem Prawa UJ, Wydziału Finansów UEK oraz Zarządzania na WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.  Posiada duże doświadczenie menedżerskie i praktykę w zarządzaniu dużymi zespołami. Pan Burmistrz wyróżnia się kreatywnością oraz szczególnym zaangażowaniem w rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Aktywnie działa na rzecz rozwoju gminy, aktywizację lokalnych środowisk i promocję działań ekologicznych. 

JG 171110 IPH 0203

KATEGORIA MENEDŻER FIRMY

RAFAŁ ŚWIERCZYŃSKI - PREZES ZARZĄDU MPK SA W KRAKOWIE

Pan Rafał Świerczyński rozpoczął pracę w MPK SA w czerwcu 2012 r. od czerwca 2014 pełni funkcję prezesa zarządu. Z wykształcenia ekonomista o specjalności bankowość i finanse (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). W 2004 roku uzyskał doktorat z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych. Posiada licencje: Głównego Księgowego, Maklera Papierów Wartościowych, Doradcy Inwestycyjnego oraz Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Drogowym Transporcie Osób. Kierowana przez prezesa Rafała Świerczyńskiego spółka podejmuje liczne działania na rzecz społeczności lokalnej. M.in. Mikołajkowy tramwaj, aleje 140 litrów krwi na 140 lecie MPK, opieka patronacka nad zespołem Szkół nr 1 im R. Kalinowskiego i Zespołem Szkół Elektrycznych nr 2 - nieodpłatne odbywanie praktyk, zatrudnianie absolwentów, organizowanie zajęć pozaszkolnych rozwijających wiedzę techniczną.
Rekomendacja – Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.

JG 171110 IPH 0244


HENRYK ŁABĘDŹ – PREZES ZARZĄDU - ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW  SA

Pan Henryk Łabędź związany jest z Zakładami Mechanicznymi od blisko 30 lat. Pracował w Dziale Zaopatrzenia i Dziale Rewizji Gospodarczej. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego NSZZ Solidarność w Małopolsce i szefa organizacji związkowej w ZM Tarnów. Jest absolwentem KUL kierunek Zarządzanie i Marketing. Zasiadał w radach nadzorczych Tarnowskiego Klastra Przemysłowego, MPK w Tarnowie i Funduszu Gospodarczego Regionu Małopolskiego. Od 2016 r. jest Prezesem Zarządu Zakładów Mechanicznych Tarnów. Głównym profilem produkcji przedsiębiorstwa jest szeroka oferta uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Zakłady Mechaniczne Tarnów w 2017 roku obchodzą jubileusz 100-lecia powstania firmy.
Rekomendacja – Izba Przemysłowo- Handlowa w Tarnowie.

JG 171110 IPH 0272


JAN CZOPAR - WICEPREZES PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "OTECH" SP. Z O.O. – GORLICE

Pan Jan Czopar pełni funkcję wiceprezesa zarządu PUPH OTECH od 27 lat. Firma działa od 1989 r. i zajmuje się kompleksowym wykonawstwem wszystkich zagadnień z dziedziny ciepłownictwa, montażem urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych oraz urządzeń dla niepełnosprawnych,urządzeń i technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Pan Prezes Jan Czopar jest członkiem Rady Społecznej Szpitala w Gorlicach.
Rekomendacja – Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie.

JG 171110 IPH 0306


MARCIN FALL – PREZES ZARZĄDU MDA

Pan Marcin Fall w pracuje w Małopolskich Dworcach Autobusowych od 2013 r. i zarządza dworcami autobusowymi w  Krakowie i Nowym Sączu. Poprzednio pracował m. in. w ZD Zootechnika Kraków – Balice,  Ramsat SA, SSA Wisła Kraków KM,  Ruch SA pełniąc funkcje menedżerskie.  Firma MDA SA wspiera finansowo imprezy kulturalne np. Filharmonia Futura, letni Festiwal Operowy i inne a także wydarzenia sportowe i plenerowe w Małopolsce.
Rekomendacja – Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie

JG 171110 IPH 0322

 

KATEGORIA WŁAŚCICIEL FIRMY

JACEK CZEKAJ – WŁAŚCICIEL FIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA „MARLIBO” CZEKAJ JACEK - BOLESŁAW POW. OLKUSKI.

Firma Marlibo swoją działalność gospodarczą rozpoczęła w 1991. W aktualnym kształcie organizacyjno-prawnym FHPU Marlibo działa od 23 września 1996 r. jako przedsiębiorstwo rodzinne małżeństwa Marioli i Jacka Czekajów w branży rolno-spożywczej. Główną działalnością firmy jest rozlew i konfekcjonowanie olejów jadalnych. Firma sponsoruje instytucje kultury i sztuki, wspiera OSP w Bolesławiu, uroczystości Dni Olkusza, Bolesławia i Bukowna.   Rekomendacja – Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie Oddział w Olkuszu.

BS KR PL 20171111 033A1384


STANISŁAW I ZBIGNIEW LIS –TRANSPORT CIĘŻAROWY S.C. „ LIZSBEK”  Z. I S. LIS - CHEŁMIEC POWIAT NOWOSĄDECKI

Firma Transport Ciężarowy S. C. Lizsbek  Z. i S. Lis rozpoczęła działalność w 1993 r. Głowny profil firmy to szeroko pojęte wspomaganie sfery gospodarki odpadami, usługi specjalistycznego zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. Sponsoring: właściciele wspomagają finansowo i rzeczowo lokalne społeczności, OSP Podrzecze, Juraszowa  a także Golden Team Klub, Sandecja Nowy Sącz.
Rekomendacja – Sądecka Izba Gospodarcza.

BS KR PL 20171111 033A1399


ZBIGNIEW PAPIERNIK - PAPITAR PRODUCENT WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH ZBIGNIEW PAPIERNIK 

Firma PAPiTAR powstała w 1993 roku i szybko zyskała uznanie wśród konsumentów jako producent wyrobów garmażeryjnych z najwyższej półki. Firma zaspokaja najbardziej wyszukane gusta i wybredne podniebienia konsumentów w kraju a także w Anglii, Irlandii, Szkocji i Niemczech.
Rekomendacja – Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie

JG 171110 IPH 0421


GRZEGORZ KULAWIK – EL-LOGIC GRZEGORZ KULAWIK - OLKUSZ

Grzegorz Kulawik w latach 2003-2006 pracował jako elektryk utrzymania ruchu w firmie  Metal Union w Częstochowie. Od roku 2006 do 2011 pracował jako Inżynier Utrzymania Ruchu w firmie Saint-Gobain Glassolutions w Jaroszowcu. W 2008 roku założył firmę El-Logic świadczącą usługi w zakresie montażu  urządzeń i linii technologicznych m. in. w Australii, Nowej Zelandii, Arabii Saudyjskiej, Izraelu, Japonii, na terenie całej UE i w kraju. 40 % przychodów firmy stanowi eksport. Założyciel i współwłaściciel kilku innych firm z branży instalacji elektrycznych. Główny sponsor Ludowego Klubu Sportowego LEGION w Bydlinie i znany filantrop na rzecz lokalnej społeczności.
Rekomendacja – Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie Oddział w Olkuszu.

JG 171110 IPH 0440

IV. DYPLOMY IM. TEODORA BARANOWSKIEGO

(Prezesa Izby w latach 1874 – 1896. Właściciela jedynej wówczas w kraju nowoczesnej fabryki oleju, w której pracowała pierwsza w Krakowie maszyna parowa).

Dyplomy przyznawane są firmom, które w sposób szczególny wyróżniają się na polu wdrażania i stosowania innowacyjnych technologii.


Dyplomy otrzymały firmy:

1. Otawa Group Grupa Doradcza Sp. z o.o.

„za innowacyjne zastosowanie w projekcie MIGACZ narzędzia do nauki osób głuchych kulturowo  i przełamanie barier edukacyjnych”

2. 3S FIBERTECH Sp. z o.o.

Za 3S TeleCloud innowacyjne i nowoczesne rozwiązanie łączące technologię Voice over IP, audio i wideokonferencje oraz chmurę obliczeniową wykorzystywane do obsługi telefonicznego ruchu przychodzącego i kontaktu pomiędzy pracownikami poszczególnych spółek Firmy.

JG 171110 IPH 0517

V. DYPLOMY OKOLICZNOŚCIOWE Z OKAZJI JUBILEUSZY FIRM CZŁONKOWSKICH IPH

50 – lecie Kina KIJÓW.CENTRUM

45 – lecie Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

25 – lecie firmy SUBOPOL Sp. z o.o.

20 – lecie Krakowskiego Parku Technologicznego.

BS KR PL 20171111 033A1467

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png