W dniu 23 listopada 2018 roku w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie uroczyście obchodziliśmy 168 rocznicę powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie - Święto Izby. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. 

Wydarzenie swoim patronatem objęła TVP Kraków oraz Dziennik Polski. W trakcie uroczystości wręczono m.in. wyróżnienie przyznawane przez uczestników spotkania z cyklu Kultura – Media – Biznes, Nagrody Krakowskiego Dukata, a także Dyplomy im. Teodora Baranowskiego.

23 LISTOPADA 2018 - 168 ROCZNICA POWSTANIA IZBY – AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH W KRAKOWIE.

Serdecznie dziękujemy firmom członkowskim, dzięki których wsparciu uroczystość Święta IPH mogła się odbyć:

Sponsor Główny:

Philip Morris Polska kolor

Pozostali sponsorzy:

biuro rozwoju krakowa firma janex mix electronics
sag ZCP LOGO miejskie mpec
Bank gospodarstwa K Logo fabryka wolbrom ALSAL logo

Oraz:

Logo Małopolska V RGB

WSZYSTKIE ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI DOSTĘPNE SĄ TUTAJ


I. WYRÓŻNIENIE PRZYZNAWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW SPOTKANIA Z CYKLU KULTURA – MEDIA – BIZNES

Kultura-Media-Biznes to spotkanie, na którym corocznie przyznawana jest nagroda dla osoby ze świata kultury za pełne pasji działania, które przez swoją nieszablonowość i atrakcyjność przyczyniają się do promocji Krakowa i budowania wspaniałej krakowskiej atmosfery. To honorowe wyróżnienie w postaci specjalnie zaprojektowanej i za każdym razem innej statuetki-dla osoby związanej z Krakowem, która w sposób szczególny i niecodzienny zaznacza w naszym mieście swoją obecność.

Zebrani na XVII – Jubileuszowym, spotkaniu „Kultura –Media –Biznes” w grudniu 2017 r.  jednogłośnie przyznali to Honorowe Wyróżnienie za 2017 r. Pani Annie Polony i Panu Jerzemu Treli  za „całokształt twórczości artystycznej oraz sukces i perfekcję w rolach  z repertuaru  nie do końca poważnego i pokazanie wspaniałego „variete” warsztatu aktorskiego w spektaklu  „Powróćmy do dawnych lat” w  Teatrze Variete Kraków 2017”.

 MG 8257

 MG 8301

II. NAJWYŻSZE WYRÓŻNIENIE IZBY – HONOROWA STATUETKA IPH.

Rada Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie postanowiła przyznać najwyższe wyróżnienie Izby Statuetkę Honorową IPH.

Wacławowi Andruszko  

Dyrektorowi  IPH w Krakowie w latach 1997- 2018. W dowód wdzięczności i uznania za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę w rozwój Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz wkład w umacnianie samorządu gospodarczego.


 

 MG 8330

 MG 8342

III. STATUETKI KRAKOWSKIEGO DUKATA

Krakowski Dukat to nagroda przyznawana od 1991 roku z inicjatywy gazety "Czas Krakowski". Nagroda przyznawana była przedsiębiorcom wywodzącym się ze środowisk gospodarczych woj. krakowskiego za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej. W tym okresie patronat nad nagrodą, obok "Czasu Krakowskiego", objęła IPH w Krakowie.

Od 1998 roku Izba Przemysłowo-Handlowa stała się jedynym fundatorem nagrody. Nagroda Krakowski Dukat ma charakter promocyjny i przyznawana jest nie przedsiębiorstwu lecz osobie, która je założyła lub nim zarządza. Nagroda wyróżnia i honoruje osoby za osiągnięte wyniki ekonomiczne, za inwencję, za umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym dana osoba prowadzi swą działalność.

laureraci

ZŁOTE KRAKOWSKIE DUKATY

Złoty Dukat (nagroda specjalna – tą nagrodą mogą być uhonorowane osoby, które już wcześniej otrzymały Krakowskiego Dukata i nieprzerwanie, minimum 15 lat zarządzają tą samą firmą, rozwijając ją i utrzymując jej wysoką pozycję na rynku.

Nagrodę Złotego Krakowskiego Dukata otrzymał

FRANCISZEK GAIK – PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ MPEC S.A. W KRAKOWIE 

Franciszek Gaik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych. Do 1989 roku pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej ( obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) i Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie ( obecnie Szkoła Główna Handlowa). W roku 1989 – Minister – Kierownik Centralnego Urzędu Planowania, Członek Rady Ministrów i Prezydium Rządu. W latach 1989 do 1991 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przemysłu RP. Wieloletni Prezes Zarządu Spółki „ Zasada” SA – Grupa Zasada. Prezes Polskiego Klubu Biznesu w Warszawie i Prezes Fundacji „ Akademia Polskiego Sukcesu”. Aktualnie: Przewodniczący  Rady Nadzorczej MPEC SA w Krakowie i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „ Starachowice’ SA w Starachowicach.
Rekomendacja – Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.

 MG 8405

KATEGORIA SAMORZĄDOWY KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BENEDYKT WĘGRZYN – WÓJT GMINY DOBRA

Benedykt Węgrzyn zarządza Gminą Dobra od 2002 roku. Jako wójt wyróżnia się kreatywnością oraz szczególnym zaangażowaniem w rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Skutecznie realizuje koncepcję zrównoważonego rozwoju Gminy Dobra. Pozyskane środki finansowe z funduszy unijnych pozwoliły na realizację szeregu prorozwojowych zadań inwestycyjnych i wdrożenie wielu działań na rzecz ochrony środowiska. Pan Benedykt Węgrzyn skutecznie wdraża i realizuje Program Rozwoju Gospodarczego Gminy Dobra, który koncentruje się wokół utworzenia w gminie przestrzeni dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz na budowaniu przewagi konkurencyjnej gminy poprzez stworzenie warunków do zatrzymywania zasobów ludzkich, stanowiących potencjał dla gospodarki. Gmina zarządzana przez Pana Wójta jest laureatem wielu nagród. W 2018 roku Gmina Dobra zajęła 9 miejsce w Polsce wśród gmin wiejskich, w kategorii najlepszy samorząd.

 MG 8371

KATEGORIA MENEDŻER FIRMY

Z rekomendacji – Izby Przemysłowo- Handlowej w Krakowie     

KRZYSZTOF NOWICKI – PREZES ZARZĄDU ELEKTROMONTAŻ SA W KRAKOWIE

Krzysztof Nowicki jest związany z firmą Elektromontaż od 21 lat.  Menedżer ds. Marketingu i Exportu, Dyrektor ds. Marketingu, Członek Zarządu a od 2014 r. Prezes Zarządu.  Prezes Nowicki poszerzał wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w Polsko - Angielskiej Szkole Biznesu (studia podyplomowe), dokonał restrukturyzacji firmy na system Menadżerski w zakresie realizowanych kontraktów, stworzył Grupę Kapitałową ELMONT składającą się z trzech firm, sprawował nadzór  nad realizacją wielomilionowych kontraktów dla inwestorów bezpośrednich i generalnych wykonawców w kraju i za granicą.

Spółka specjalizuje się w wykonywaniu instalacji elektrycznych we wszystkich typach obiektów, zarówno budownictwie przemysłowym, użyteczności publicznej, handlowo-usługowym i ogólnym, jak również obiektach związanych z ochroną środowiska, a także infrastruktury energetycznej i drogowej.

Elektromontaż pomaga branżowym szkołom średnim (technika i zawodówki) poprzez wyposażanie pracowni elektrycznej w materiały i urządzenia do ćwiczeń praktycznych udział w corocznym biegu charytatywnym Kraków Business Run. Od kilku lat pracownicy firmy uczestniczą w szczytnym celu.

1Nowicki


Z rekomendacji – Sądeckiej Izby Gospodarczej   

LESZEK KORDEK – PREZES ZARZĄDU NORLYS SP. Z O.O.

Pan Leszek Kordek zarządza firmą Norlys od 1993 od roku jej założenia w Nowym Sączu. Firma Norlys to polski producent, który wyspecjalizował się w wytwarzaniu opraw i lamp ogrodowych, a swą produkcję kieruje głównie na rynek skandynawski. W ofercie sklepu odnajdą Państwo zróżnicowane kinkiety, oprawy antywandalowe oraz lampy ogrodowe stojące. Wszystkie artykuły współpracują z energooszczędnymi źródłami światła

 firma z kapitałem zagranicznym (norweskim). Pan Prezes jest twórcą i  współtwórcą wielu patentów technicznych dotyczących rozwiązań innowacyjnych i inteligentnych w produkcji oświetlenia zewnętrznego, w odlewaniu i spawaniu odlewów wysokociśnieniowych. Jest Laureatem konkursu Przedsiębiorca 2017 –Mój Sposób na Biznes w Kategorii Solidny Partner Sądeckiego Urzędu Pracy. Przedsiębiorca Roku w Nowym Sączu 2017.

Kordek


Z rekomendacji Izby Przemysłowo- Handlowej w Tarnowie

MICHAŁ ZYDROŃ – MTM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.

Pan Michał Zydroń - Współudziałowiec Spółki oraz Prezes Zarządu od lipca 2012 roku, Spółki działającej w szeroko pojętym sektorze budownictwa, świadczącej usługi zarówno jako Generalny Wykonawca Inwestycji jak i Podwykonawca Robót Budowlanych. Atutem Spółki jest kadra inżynieryjno-techniczna z wieloletnim doświadczeniem przy realizacji często trudnych i wymagających inwestycji, posiadająca wszelkie wymagane prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zarówno osoby będące udziałowcami Spółki jak i zatrudniona kadra kierownicza oraz liczne grono pracowników fizycznych posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej i jest przygotowana do sprostania nawet najbardziej wygórowanym oczekiwaniom swoich Klientów. Dzięki temu MTM Budownictwo może realizować kontrakty o dużym stopniu złożoności, przy spełnieniu wysokich wymagań jakościowych i terminowych, od początku – włącznie z procesem planowania i projektowania – do końca inwestycji, w tym również w zakresie złożonych obiektów technologicznych. W zakres wykonywanych i świadczonych przez Spółkę usług wchodzi realizacja inwestycji obejmujących sektory budownictwa przemysłowego (w tym energetyka i ochrona środowiska), użyteczności publicznej (w tym obiekty sportowe), mieszkaniowego, a także infrastrukturalnego.

Zydroń

KATEGORIA WŁAŚCICIEL FIRMY

z rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 

MAŁGORZATA LALOWICZ – DESA DZIEŁA SZTUKI I ANTYKI SP. Z O.O

Małgorzata Lalowicz jest większościowym udziałowcem  firmy Desa jest także założycielką Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich (SAiMP) oraz jej aktywny działacz. Stworzenie w ramach Stowarzyszenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej udzielającej pomocy potrzebującym jej członkom Stowarzyszenia. Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników m. in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami krajowymi i zagranicznymi.

DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o. o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku. Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi promocję dzieł sztuki współczesnej i jej twórców poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Firma DESA uczestniczy w programie 'Leonardo da Vinci', utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy. DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o. o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

Lalowicz


z rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 

WOJCIECH HUDYKA – ALSAL SP. Z O.O. SP. K.

Wojciech Hudyka –  na przestrzeni 27 lat pracy włożył ogromny wysiłek w stworzenie i rozwój firmy, która  obecnie zdobyła pozycję lidera na rynku Polskim w segmencie producentów konstrukcji aluminiowych. ALSAL to jeden z wiodących producentów systemów elewacyjnych wśród polskich firm aluminiowych produkujących i montujących systemowe oraz niesystemowe konstrukcje aluminiowo-szklane dla budownictwa. Alsal to producent stolarki otworowej (okna i drzwi) i ścian osłonowych. Jest obecnie liderem w dziedzinie projektowania, wykonawstwa i montażu elementów budynków jak fasady aluminiowe, systemy aluminiowe dla budownictwa, okna oraz drzwi Doskonała znajomość zasad funkcjonowania rynku budowlanego, wdrażanie najwyższych standardów biznesowych, podejmowanie nowych wyzwań umiejętność podejmowania ryzyka oraz  wybór właściwych rozwiązań, pozwoliło na zapewnienie stabilnych źródeł przychodów   w kolejnych latach oraz rozwój firmy Alsal. Odznaka „Honoris gratia” Prezydenta Miasta Krakowa, nagroda- Gazele Biznesu , Wyróżnienia w konkursach Obiekt Roku w systemach Aluprof, Tytuł Partnera Roku w kategorii Największa Dynamika Sprzedaży -Aluprof, nominacja w kategorii Lider Dobroczynności, Nagroda Samorządowa Gminy Zabierzów „Najlepsi z Najlepszych” , Certyfikat  dla Pracodawcy na rzecz rynku pracy Powiatu Krakowskiego.

Hudyka


z rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 

THEODOROS SIAKAS – GREK TRADE SP. Z O.O.

Theodoros Siakas założył firmę Greek Trade Sp. z o.o. ponad 26 lat temu, wówczas jej główną działalnością był import i sprzedaż owoców świeżych. Ciężka praca, determinacja, szybkie reagowanie na zmiany rynku i potrzeby konsumentów oraz ciągły rozwój zaplecza produkcyjnego, doprowadziły do tego, że dzisiaj Greek Trade Sp. z o.o. jest liderem w produkcji, imporcie i eksporcie przetworów konserwowych w Polce i na Świecie. Jako producent marek własnych dla sieci handlowych również plasuje się w czołówce firm produkcyjnych. Firma działa również w sektorze HORECA, zaopatruje Zakłady Przetwórstwa owocowego, Piekarnie, Cukiernie. Firma Greek Trade otrzymała wiele nagród i wyróżnień do najważniejszych z nich można zaliczyć: w 2018 r po raz 13 zdobyła Gazelę Biznesu – nagrodę przyznawaną za wyniki finansowe, ciągły rozwój Firmy został zauważony przez Kapitułę Konkursu. Firma otrzymała również nagrodę Diament Biznesu, przyznawaną przez Miesięcznik Forbes, Perłę Rynku FMCG. Masa Makowa – jeden z topowych produktów Firmy otrzymał nagrodę Najlepszy Produkt 2014 r.

Siakas


z rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, oddział w Olkuszu 

MAREK JANUSZEK TES TECHNIKA EMALIA SZKŁO -  OLKUSZ

Marek Januszek - absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej  w Krakowie. Praktycznie cały czas zawodowy związany z przemysłem szklarskim. Najpierw praca w HSW Jaroszowiec na wydziale hartowni szkła, a następnie w HS Okiennego „Szczakowa” S.A. gdzie dalej zdobywał  doświadczenie w hartowaniu szkła i przemysłowym zastosowaniu  farb  ceramicznych do szkła emaliowanego. Od 2000 roku własna działalność  gospodarcza w formie rodzinnej spółki cywilnej zajmująca się przygotowaniem i produkcją farb ceramicznych do zdobienia szkła. Od 2006 roku kontynuacja działalności w formie rodzinnej Spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością. Doświadczenie zawodowe Prezesa pozwoliło mu na stworzenie własnej firmy produkującej emalię do szkła. Swoimi działaniami przyczynił się do jej rozwoju i wzrostu w kolejnych latach zysku firmy. Poprzez udział w targach zagranicznych GLASSTEC wpłynął na pozyskanie nowych rynków sprzedaży. Dynamiczny rozwój firmy jest doceniany od kilku lat prestiżowymi  Nagrodami takimi jak Gazele Biznesu, Gepardy Biznesu czy Diamenty Forbes. W2004 roku dokonał zakupu gruntu z budynkiem. W 2013 roku nastąpiła budowa nowego budynku biurowo-produkcyjno-magazynowego i systematyczne zwiększanie parku maszyn i liczby zatrudnionych pracowników. Udział w targach zagranicznych GLASSTEC w Dusseldorfie w celu zwiększenia sprzedaży eksportowej na rynku zagranicznym oraz otrzymanie dotacji na zakup maszyn i urządzeń do produkcji.

Bartosz Januszek


Z rekomendacji Izby Przemysłowo- Handlowej w Tarnowie

JAN NIEMIEC – PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE EKOKAN SP. Z O.O.

Jan Niemiec Właściciel i Prezes Zarządu od początku istnienia EKOKAN sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe EKOKAN sp. z o.o. powstało w 1996 r. To wyspecjalizowana firma podejmująca się najtrudniejszych prac inżynierskich, wykonująca rurociągi i sieci podziemne dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i energetycznego.

EKOKAN specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie gazociągów wszystkich ciśnień, rurociągów paliwowych, ciepłowniczych i chemicznych,             a także utrzymuje gotowość awaryjną instalacji gazowych Zakładów Azotowych w Tarnowie i na terenie całej małopolski;

Likwiduje powstałe awarie w Polskiej Spółce Gazowniczej Kraków. Główni odbiorcy prac Spółki to: Grupa Azoty, Grupa Lotos,  Gaz-system, PGNiG, PSG Kraków a także PERN-Płock. Obecnie spółka współuczestniczy w budowie międzynarodowej sieci gazociągów wysokociśnieniowych, których łączna długość to ok 2300 km, a zakres średnic od 700-1000 mm. EKOKAN to kadra inżynierska i ponad 70-ciu wysoko wykwalifikowanych specjalistów a współpraca z ośrodkami naukowymi gwarantuje im dostęp do najnowszych osiągnięć i rozwiązań technicznych. Potencjał firmy umożliwia wykonanie ponad 80 km rurociągów  o średnicy 1000 mm rocznie. Spółka EKOKAN jako jedna z siedmiu w skali kraju, wdrożyła unikatową technologię spawania orbitalnego rurociągów dużych średnic magistralnych o średnicy 1m. Firma posiada szereg referencji unikatowych w skali całego kraju.

Niemiec

IV. DYPLOMY IM. TEODORA BARANOWSKIEGO

(Prezesa Izby w latach 1874 – 1896. Właściciela jedynej wówczas w kraju nowoczesnej fabryki oleju, w której pracowała pierwsza w Krakowie maszyna parowa).

Dyplomy przyznawane są firmom, które w sposób szczególny wyróżniają się na polu wdrażania i stosowania innowacyjnych technologii.


Dyplomy otrzymały firmy:

1.SAG Sp. z o.o.

Za produkt człon środkowy tramwaju z niską podłogą typu Ptb, wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych, który zapewnia bezpieczeństwo i duży komfort podróży pasażerom komunikacji miejskiej.

SAG

Jerzy Gas - Prezes Zarządu


2. KORELACJA Systemy Informatyczne sp. z o. o.

Za opracowanie i wdrożenie w kilkudziesięciu urzędach administracji publicznej internetowego "Portalu Interesanta" - umożliwiającego mieszkańcom zdalne załatwianie spraw urzędowych.

Korelacja

Krzysztof  Deszyński - Prezes Zarządu

V. DYPLOMY OKOLICZNOŚCIOWE Z OKAZJI JUBILEUSZY FIRM CZŁONKOWSKICH IPH

65 – lecie MPEC SA w Krakowie

jubileusz MPEC

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png