W dniu 15 listopada 2019 roku w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie uroczyście obchodziliśmy 169 rocznicę powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie.


15 LISTOPADA 2019 - 169 ROCZNICA POWSTANIA IZBY.

Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Wydarzenie swoim patronatem objęła TVP Kraków oraz Dziennik Polski. 

W trakcie uroczystości wręczono m.in. wyróżnienie przyznawane przez uczestników spotkania z cyklu Kultura – Media – Biznes, Nagrody Krakowskiego Dukata, Dyplomy im. Teodora Baranowskiego a także wręczono nagrody zwycięzcom konkursu „ Mój pierwszy biznes”  .

Serdecznie dziękujemy firmom członkowskim, dzięki których wsparciu uroczystość Święta IPH mogła się odbyć:

 

Sponsor Główny:

Philip Morris Polska kolor

Pozostali sponsorzy:

firma janex mix electronics
     
ZCP LOGO miejskie mpec

Oraz:

 


 I. WYRÓŻNIENIE PRZYZNAWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW SPOTKANIA Z CYKLU KULTURA – MEDIA – BIZNES

Kultura-Media-Biznes to spotkanie, na którym corocznie przyznawana jest nagroda dla osoby ze świata kultury za pełne pasji działania, które przez swoją nieszablonowość i atrakcyjność przyczyniają się do promocji Krakowa i budowania wspaniałej krakowskiej atmosfery. To honorowe wyróżnienie w postaci specjalnie zaprojektowanej i za każdym razem innej statuetki-dla osoby związanej z Krakowem, która w sposób szczególny i niecodzienny zaznacza w naszym mieście swoją obecność.

W dniu 19 grudnia 2018 r. uczestnicy XVIII spotkaniu „Kultura –Media –Biznes” przyznali Wyróżnienia za 2018 r.

Joannie Kulig „za otrzymanie, jako pierwsza polska aktorka, Europejskiej Nagrody Filmowej – europejskiego Oskara ”.

oraz

Ewie Kaim za  „Do dna”, najlepszy spektakl dyplomowy 2017”

Autorem płaskorzeźb jest krakowski artysta rzeźbiarz Kazimierz Adamski.

 


 II. STATUETKI KRAKOWSKIEGO DUKATA

Krakowski Dukat to nagroda przyznawana od 1991 roku z inicjatywy gazety "Czas Krakowski". Nagroda przyznawana była przedsiębiorcom wywodzącym się ze środowisk gospodarczych woj. krakowskiego za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej. W tym okresie patronat nad nagrodą, obok "Czasu Krakowskiego", objęła IPH w Krakowie.

Od 1998 roku Izba Przemysłowo-Handlowa stała się jedynym fundatorem nagrody. Nagroda Krakowski Dukat ma charakter promocyjny i przyznawana jest nie przedsiębiorstwu lecz osobie, która je założyła lub nim zarządza. Nagroda wyróżnia i honoruje osoby za osiągnięte wyniki ekonomiczne, za inwencję, za umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym dana osoba prowadzi swą działalność.

 

 

 

KATEGORIA SAMORZĄDOWY KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Z rekomendacji Marszałka Województwa Małopolskiego

MARIUSZ KRYSTIAN – WÓJT GMINY SPYTKOWICE

Do najważniejszych dokonań Pan Mariusza Krystiana należą: wykonanie kompleksowego projektu kanalizacji Gminy, inwestycje infrastruktury drogowej, przebudowa chodników, a także podejmowanie działań, w efekcie których wykonano zabezpieczenia powodziowych na wale rzeki Wisły. Jako Wójt wyróżnia się kreatywnością. Podejmuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska m.in. Gmina Spytkowice udziela pomocy dla mieszkańców finansując w 100% odbiór i utylizację zdeponowanych wyrobów zawierających azbest.

Pan Mariusz Krystian, Wójt Gminy Spytkowice od roku 2010, został rekomendowany za efektywne wdrażanie działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz duże zaangażowanie w realizowane przedsięwzięcia.

 

 

KATEGORIA KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Z rekomendacji IPH w Krakowie

WOJCIECH PRZYBYLSKI – PREZES ZARZĄDU KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY

Wojciech Przybylski Kieruje Krakowskim Parkiem Technologicznym - jedną z najlepszych w Polsce instytucji otoczenia biznesu. Od lat jako Dyrektor ds. Rozwoju a potem Prezes miał niepodważalny wkład w budowę sukcesu KPT jako skutecznego ekosystemu liczącego około 350 przedsiębiorstw.

Jako jeden z pierwszych w Małopolsce dostrzegł niezwykły potencjał środowisk start-upowych oraz wspierał małopolskich przedsiębiorców w trudnej drodze do zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Z sukcesami realizuje projekty wspierające Małopolskich przedsiębiorców i rozwój gospodarczy regionu. Warto tu wymienić przede wszystkim:    „Sieć Inwestorów KPT jako platforma wspierania inwestycji w MSP”, KPT ScaleUp jeden z 10 ogólnopolskich akceleratorów realizowanych w ramach programu Start In Poland, Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski, Inkubator Technologiczny KPT.

 

 

KATEGORIA MENEDŻER FIRMY

Z rekomendacji IPH w Krakowie

JADWIGA WIŚNIOWSKA – PREZES ZARZĄDU MIX GROUP/ MIX ELECTRONICS

Jadwiga Wiśniowska posiada wieloletnie, szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami, w tym także strukturą międzynarodową. Uczestniczyła m.in. w projektach prywatyzacji i szeroko pojętej restrukturyzacji przedsiębiorstw o różnym profilu działalności.

Od 2013 do chwili obecnej z sukcesami zarządza Mix Group m.in. w zakresie projektów deweloperskich spółek: Mix Biura sp. z o.o. sk, Inwestycje Mix Biura sp. z o.o. sk. Do szczególnych osiągnięć należą projekty restrukturyzacyjne (w szczególności restrukturyzacja Mix electronics SA, jednego z największych dystrybutorów sprzętu AGD/RTV/IT) oraz nieruchomościowe a także wdrożenie i realizacja projektu inwestycyjnego Grupy Gremi w Brazylii.

Członek Rady Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie. Były członek sądu honorowego IPH w Krakowie. Współinicjatorka i członkini Loży Kobiet Biznesu IPH. Wiceprzewodnicząca Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie.

Działalność charytatywna:

Jako prezes Mix Group wdrożyła proekologiczny projekt „Pasieka Kraków” poprzez zakładanie pasiek na dachach biurowców należących do Mix Group.

 

 

Z rekomendacji IPH w Krakowie

PIOTR ZIĘTARA – PREZES ZARZĄDU MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA W KRAKOWIE  

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2001 roku. Od 1 kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2013 – 2015 był Prokurentem, a także Pełnomocnikiem ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A., w ramach realizacji projektu budowy ekospalarni. W lipcu 2017 r. został Wiceprzewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Przez lata pracy w Wodociągach Miasta Krakowa skutecznie budował pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, współuczestniczył w realizacji projektów inwestycyjnych, wdrażaniu nowych systemów zarządczych i narzędzi informatycznych. Nabył doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi i zarządzaniu przedsiębiorstwem w czasie sytuacji nadzwyczajnych.

Piotr Ziętara od lat współpracuje ze światem nauki. Jest Przewodniczącym Komitetu Sterującego Małopolskiego Klastra Wodnego. Był przedstawicielem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w EUREAU ds. ścieków, przy Komisji Europejskiej. W dniu 29 kwietnia 2019 roku Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Piotr Ziętara został przewodniczącym I Rady Uczelni.

Działalność charytatywna

Wodociągi Miasta Krakowa jako firma społecznie odpowiedzialna wykazuje zaangażowanie społeczne we wszystkich obszarach swojej działalności. Spółka angażowała się w różnego rodzaju przedsięwzięcia celem zwiększenia swojego wkładu w życie społeczności lokalnej. Były to działania polegające na wspieraniu instytucji miejskich, współpracy z lokalnymi organizacjami, realizacji programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, kształtowaniu postaw ekologicznych, a także ufundowaniem nowej fontanny dla krakowian. Wsparcie dla podmiotów zewnętrznych Wodociągi Miasta Krakowa
w ramach umów, których przedmiotem jest promocja i reklama prowadzonych przez Spółkę kampanii informacyjnych W Krakowie dobra woda prosto z kranu oraz To się w ścieku nie mieści!, wsparły finansowo działalność statutową lokalnych instytucji i organizowane przez nie wydarzenia z obszaru kultury i sportu. Spółka szczególnie zaangażowana była w wydarzenia promujące rozwój intelektualny i fizyczny dzieci i młodzieży.

w imieniu Pana Prezesa Piotra Ziętary nagrodę odbiera Wiceprezes MPWiK Janusz Wesołowski

 

Z rekomendacji IPH w Krakowie

ZBIGNIEW ZARĘBSKI – PREZES ZARZĄDU KOPALNIA SOLI „ WIELICZKA” SA 

Wieloletni dyrektor i prezes Kopalni Soli „Wieliczka”. W latach 1985-1990 pracował w niej jako sztygar zmianowy. W latach 1990-1992 burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, następnie (od września 1992 do roku 1997) dyrektor wielickiej saliny – przeprowadził pomyślną restrukturyzację przedsiębiorstwa. Był posłem na Sejm III kadencji, a także przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu Wielickiego. Na czele kopalni stał do roku 2009. W tym czasie firma z powodzeniem przeszła komercjalizację, przekształcającą ją w spółkę akcyjną. Od wiosny 2016 ponownie prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Dwa lata temu Prezes Zarębski rozpoczął proces restrukturyzacji grupy kapitałowej. Proces ten wiąże się z wejściem w życiem nowych przepisów dotyczących wzajemnych relacji pomiędzy spółkami Skarbu Państwa i ich spółkami zależnymi, do których należy kopalnię dostosować.

Pod zarządem Zbigniewa Zarębskiego Kopalnia Soli „Wieliczka” otrzymała m.in.: tytuł Solidnego Pracodawcy (wielokrotnie), certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom (przyznawany przez NSZZ „Solidarność”, 2008 i 2018), tytuł „Lidera Społecznej Odpowiedzialności” w kategorii „Dobra Firma 2017”, „Skarbnika” (nagroda Wyższego Urzędu Górniczego i Fundacji Bezpieczne Górnictwo, 2018), „Lodołamacza” w kategorii „Przyjazna Przestrzeń” (2018), tytuł „EkoLider” za zabezpieczenie niezabytkowego wschodniego rejonu kopalni (2019), wyróżnienie w konkursie Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Zabytek Zadbany” za zabezpieczenie komory Jezioro Wessel (2019). Kopalnia trzykrotnie z rzędu znalazła się w raporcie CSR „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Otrzymała również honorowe wyróżnienie od Prezydenta Andrzeja Dudy – Flagę RP (2019).

Działalność charytatywna:

Staraniem Zbigniewa Zarębskiego kopalnia nie tylko daje zatrudnienie, ale też aktywnie włącza się w życie wieliczan poprzez działalność: kulturalną (koncerty, wystawy); edukacyjną (współpraca z uczelniami wyższymi, akcje upowszechniające wiedzę o górniczym dziedzictwie Małopolski wśród najmłodszych); prozdrowotną (akcje profilaktyczne, bezpłatne badania, programy edukujące najmłodszych); proekologiczną (nowoczesna warzelnia, zabezpieczenie i rekultywacja terenów pogórniczych, np. Barycz, na której powstała zielona enklawa, rewitalizacja Parku św. Kingi, który stał się ulubionym miejscem spacerów dla wieliczan).

 

Z rekomendacji IPH w Krakowie

KRZYSZTOF DESZYŃSKI – PREZES ZARZĄDU KORELACJA SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.

Krzysztof Deszyński zbudował od podstaw firmę informatyczną KORELACJA Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o raz spółki cywilnej KORELACJA Zakład Informatyki o znaczeniu ogólnopolskim. Firmy obsługują setki urzędów administracji publicznej – wytwarzają najnowocześniejsze specjalistyczne oprogramowanie zapewniające funkcjonowanie urzędu i obsługę mieszkańców z wykorzystaniem Internetu. Rozwiązania firmy KORELACJA zapewniają także dostęp do indywidualnych kont mieszkańców za pośrednictwem smartfonów z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Firmy wspomagają pracowników urzędów prowadząc merytoryczny serwis z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej. Łącznie zatrudniają około 50 osób. Firma inwestuje w sprzęt komputerowy najwyższej klasy oraz najnowocześniejsze narzędzia informatyczne. Pracownicy biorą udział w licznych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami oraz kontroli jakości.

Działalność charytatywna:

Firma sponsoruje lokalne imprezy w wybranych gminach. Firma sponsoruje także konkursy promujące umiejętności w zakresie nauk ścisłych i informatyki organizowane dla uczniów szkół  średnich (współpraca z UJ i AGH).

w imieniu Pana Prezesa Krzysztofa Deszyńskiego nagrodę odbiera Wiceprezes Korelacja Systemy Informatyczne Joanna Raglewska

 

KATEGORIA WŁAŚCICIEL FIRMY

Firma mikro:

Z rekomendacji IPH w Krakowie

MAŁGORZATA BARTKOWSKA – WŁAŚCICIEL, PREZES ZARZĄDU FIRMY MARGARET SP. Z O.O.

Pani Małgorzata Bartkowska założyła Spółkę w 1991 roku, Spółka z założenia była spółką rodzinną,  Pani Prezes Bartkowska jest do dzisiaj jej jedynym udziałowcem.

Spółka od niemal trzydziestu lat zajmuje się dystrybucją komponentów do produkcji spożywczej, chemicznej i kosmetycznej. Jest jedną z pierwszych w Polsce firm, która od początku działalności specjalizuje się w dostarczaniu naturalnych surowców producentom żywności oraz napojów. Firma prowadzi również dystrybucję kompozycji zapachowych oraz olejków eterycznych.

Potwierdzeniem dbałości o najwyższe standardy prowadzonej działalności gospodarczej są posiadane certyfikaty IFS Logistics oraz IFS Broker a także Certyfikat EKO. Margaret jest członkiem Fundacji Firmy Rodzinne

Działalność charytatywna

Margaret Sp. z o.o. wspiera działania Krakowskiego Klubu Soroptimist International największej na świecie organizacji kobiecej poprzez współfinansowanie stypendiów dla młodzieży artystycznie uzdolnionej oraz wspierając działania na rzecz Fundacji Wspólnota Nadziei, angażuje się także w pomoc dla Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie.

 

Z rekomendacji Sądeckiej Izby Gospodarczej

Firma średnia

WACŁAW FARON, PIOTR STEC – WSPÓŁWŁAŚCICIELE FIRMY STEFAR PHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Firma jest rodzinną firmą transportową działającą od 1994 roku. Założenie jej jest kontynuacją działalności transportowej Seniora Pana Jana Steca, który świadczył usługi transportowe już od 1964 roku. Firma swoim klientom gwarantuje sprawność obsługi, bezpieczeństwo ładunków, terminowość, rzetelność, czyli mówiąc wprost - profesjonalizm w transporcie międzynarodowym i krajowym. Specjalizuje się w przewozach kontenerowych. Firma PHU Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa prowadzi kontrakty transportowe na przewóz kontenerów dla dużych grup logistycznych z regionu Ameryki Północnej i krajów Dalekiego Wschodu. Na terenie Europy współpracuje od wielu lat z firmami spedycyjnymi i przedstawicielami linii morskich (w porcie HAMBURG i BREMERHAVEN, GDYNIA, ROTTERDAM, AMSTERDAM, ANTWERPEN - posiada przedstawicieli odpowiedzialnych za zabezpieczenia celne T1 i opłaty THC, A18).

Firma STEFAR aktywnie wspiera rozwój społeczności lokalnej poprzez sponsoringi takich instytucji i wydarzeń jak: Międzyszkolny Uczniowski klub Sportowy „Halny” w Kamienicy, Powiatowego Dziecięcego Festiwalu Kolędowego „ Kolędować każdy może”, Dni Gorczańskich w Gminie Kamienica, Święta Kwitnącej Jabłoni, Projektu socjalnego pt. „cykl szkoleń: Porozmawiajmy o przemocy realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, Szkołę Podstawową nr 1 w Kamienicy, Szkołę Podstawową w Zabrzeży, Zespół Szkół w Marcinkowicach.

 

Z rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie.

JAN KUCA, JERZY MOTYKA – PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE „CERTECH” JAN KUCA, JERZY MOTYKA SPÓŁKA JAWNA

Firma CERTECH powstała w listopadzie 1995 roku i już w styczniu następnego roku rozpoczęła produkcję produktów higienicznych dla zwierząt pod marką Super Benek. W 1992 roku jeden z dwóch obecnych prezesów – Jerzy Motyka, opracował technologię produkcji żwirków higienicznych dla zwierząt, która początkowo wdrażana miała być w innym zakładzie. Gdy firma upadła, wraz z nią technologia straciła szanse na realizację. W 1993 r. zaistniała częściowo możliwość uruchomienia produkcji żwirków w nowo powstałej spółce. Tak powstał brand SUPER BENEK, który na tle rynku wyróżniał się swoistą osobowością oraz brzmiał wyjątkowo nowocześnie. Zestawienie rdzenia słowa bentonit –BEN, z końcówką –EK doprowadziło do wyklarowania postaci, sympatycznego kociaka Benka, który zrobił zawrotną karierę w zoologii, jako symbol najwyższej jakości produktów dla kotów.

Certech produkuje obecnie ok. 600 pozycji asortymentowych dla zoologii, przemysłu, górnictwa oraz budownictwa. Oferta ta jest ciągle poszerzana, co związane jest z rozwojem firmy, który jednocześnie zakłada także systematyczne nasycanie rynku produktami, jakich klienci potrzebują i poszukują. Obecnie szczególny nacisk firma kładzie na rozwój produktów stosowanych w nowoczesnych technologiach budownictwa przemysłowego, takich jak wiercenia sterowane, ściany szczelinowe, a także w przemyśle paszowym – dodatki mineralno-witaminowe do pasz, sorbenty mykotoksyn.

 


 III. DYPLOMY IM. TEODORA BARANOWSKIEGO

(Prezesa Izby w latach 1874 – 1896. Właściciela jedynej wówczas w kraju nowoczesnej fabryki oleju, w której pracowała pierwsza w Krakowie maszyna parowa).

Dyplomy przyznawane są firmom, które w sposób szczególny wyróżniają się na polu wdrażania i stosowania innowacyjnych technologii.


Dyplomy otrzymały firmy:

Firma ALVENTA SA
Za technologie wytwarzania nowych produktów fosforowych jakości spożywczej o m.in. lepszej rozpuszczalności, obniżonej zawartości sodu, zwiększonej pojemności buforowej pod wspólną nazwą Fos-Al ( 2017). 

 

DG ELPRO Z. Durlak, K. Durlak, J. Golonka spółka jawna
Za rozbudowę cyfrowego systemu monitoringu miejskiego w technologii IP polegającego na instalacji i uruchomieniu dedykowanych serwerowni i centrów oglądu wizyjnego, integrujących monitoring wizyjny otwartej przestrzeni publicznej.

 


 IV. KONKURS „ MÓJ PIERWSZY BINES”

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie we współpracy z Gminą Miejską Kraków i ABSL zorganizowała konkurs „Mój Pierwszy Biznes, do którego zaprosiła uczniów szkół ponadpodstawowych z Miasta Krakowa. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczościpobudzenie aktywności gospodarczej oraz kształtowanie postaw biznesowych. Konkurs polegał na opracowaniu BIZNES PLANU prezentującego przedsięwzięcie gospodarcze. W Konkursie mogły brać również udział biznes plany przygotowane zespołowo! Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe ufundowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie, Gminę Miejską Kraków, ABSL oraz innych sponsorów pozyskanych przez organizatora.

I miejsce - nagroda Prezydenta Miasta Krakowa - 5 000 zł
Zespół: Bartosz Sajecki, Michał Biernacki, Bartłomiej Hada - Zespół Szkół Łączności w Krakowie za Biznesplan TAST

II miejsce - nagroda Prezydenta Miasta Krakowa - 3500 zł
Bartłomiej Wesołowski - XLII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, za biznesplan „BARTITRANS”

III miejsce - nagroda Prezydenta Miasta Krakowa - 2000 zł
Zespół: Oliwia Pietrzyk, Alicja Trelińska, Antoni Jasnosz - I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie – za biznesplan HERBACIARNIA „YETEA”

Wyróżnienie dla opiekunki merytorycznej trafiło do Barbary Wakszyńskiej, nauczycielki zwycięskiego zespołu, opiekującej się szkolnym kołem przedsiębiorczości.

Nagroda ABSL za najbardziej innowacyjny biznesplan – 3000 zł

Mateusz Sajdak - Zespół Szkół Łączności w Krakowie za biznesplan „BitCloud”

Nagroda IPH w Krakowie w kategorii „Młody Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie” – 3000 zł

Zespół: Filip Konopka, Szymon Konopka - XI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie za biznesplan „ Płyny na litry”. 

 

WSZYSTKIE ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI DOSTĘPNE SĄ TUTAJ

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png