uscisk powitanieIzba Przemysłowo - Handlowa zrzesza obecnie kilkaset firm. Członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy, który poprzez wypełnienie deklaracji wstąpienia wyraża zgodę na przestrzeganie Statutu IPH.

Statut nakłada m.in. na członków Izby obowiązek przestrzegania zasad rzetelności w działalności gospodarczej.

Aby zostać członkiem Izby należy wypełnić dokumenty rejestracyjne i przekazać je do Biura Izby.

 DOKUMENTY REJESTRACYJNE:

 

 

EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgSponsor Konkursu „Mój Pierwszy Biznes 2020_2021” mini.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png