Portret Gospodarczy Miasta

Kraków to nowoczesna metropolia, którą zamieszkuje i w której pracuje ponad milion osób. To 150 tys. studentów, 23 szkoły wyższe, ponad 200 międzynarodowych korporacji zatrudniających blisko 80 tys. osób w takich sektorach jak finanse, IT, usługi, badania i rozwój, analityka biznesowa. Miasto w ostatnich latach stało się jednym z najlepszych miejsc w Polsce do rozwoju innowacyjnego biznesu, co znajduje odzwierciedlenie w działaniach krakowskich przedsiębiorców. Dzięki aktywności środowiska naukowego, doskonałej infrastrukturze badawczej, stałej obecności i rozwojowi polskich firm oraz międzynarodowych korporacji, Kraków oferuje jedne z najlepszych warunków w kraju dla rozwijania własnego biznesu. Kraków należy obecnie do najszybciej rozwijających się gospodarczo metropolii w Polsce. Potwierdzeniem tego jest wysoka pozycja miasta w międzynarodowych rankingach.

fDi’s European Cities and Regions of the Future 2020/21:
Top 10 Easter European Cities of the Future 2020/2021 – 10. pozycja
Top 10 Large European Cities of the Future 2020/2021 – 8. pozycja
    • w kategorii potencjał gospodarczy – 7. pozycja
    • w kategorii przyjazność biznesowa – 7. Pozycja

Kraków w międzynarodowym rankingu Top 25 Tech Cities of the Future 2020/21 opracowanym przez fDi oraz TNW.
Zebrano dane o 76 lokalizacjach w następujących kategoriach: potencjał ekonomiczny, innowacje i atrakcyjność, efektywność w zakresie pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, efektywność kosztowa i środowisko start-upowe.

 

Według Portal INC.com Kraków jednym z głównych centrów startupowych w Polsce, o wysokiej stopie wzrostu startupów – 20%. Kraków liderem startupów z sektora IoT oraz EduTech.

W rankingu najdynamiczniej rozwijających się miast Unii Europejskiej "CEE Investment Report 2019: Thriving Metropolitan Cities” Kraków zajął 8. miejsce w Europie i 2. w Polsce. Kraków uplasował się również w czołówce - na 3. miejscu, w kategorii "odsetek ludności z wyższym wykształceniem", ustępując jedynie Londynowi i Warszawie.
Kraków w rankingu CBRE „EMEA Tech Cities” znalazł się na liście miast o największym potencjale wzrostu w sektorze technologicznym w Europie, plasując się na 3 miejscu w kategorii „Growth Clusters” (Kraków w ciągu ostatnich 10 lat zwiększył zatrudnienie w sektorze hi-tech aż o 66 proc.).

Kraków został uhonorowany tytułami: „Gmina na 5!” oraz „Złota Gmina na 5!” w edycji 2020/21 rankingu przygotowanego przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W rankingu Tholons Global Innovation Index 2021 Kraków wzmocnił swoją pozycję w zestawieniu TOP 100 Super Cities zajmując 20 lokatę. W stosunku do roku poprzedniego jest to awans aż o 5 miejsc. Obok Krakowa w rankingu znalazły się jeszcze dwa polskie miasta, Warszawa (35 miejsce) oraz Wrocław (99 miejsce).

 

Perspektywy Rozwoju

Wielkomiejski klimat, uczelnie, studenci, oddziały globalnych korporacji i instytuty badawcze - tego w Krakowie nie brakuje. Kraków, jako inteligentne i nowocześnie zarządzane miasto, stawiające przede wszystkim na jakość życia swoich mieszkańców z pewnością jest miejscem, w którym chce się żyć i pracować. Będąc świadomymi własnego potencjału, promujemy konsekwentnie kluczowe jego składniki, co przynosi efekty w postaci decyzji inwestorskich. Miasto znalazło się w czołówce pod względem inwestycji firm z branż opartych na wiedzy, których powodzenie warunkowane jest kapitałem ludzkim. Ten potencjał zauważony został w Strategii Rozwoju Krakowa z 2005 roku, jak i w dokumencie uchwalonym na początku 2018 roku - Strategia Rozwoju Krakowa. Kraków tu chcę żyć. Kraków 2030. Miasto nieprzerwanie jest więc dla inwestorów rzetelnym partnerem, a wszyscy, którzy przyczynią się do tworzenia nowych miejsc pracy, traktowani są tutaj ze szczególną życzliwością. Dzięki temu firmy nie tylko nie opuszczają Krakowa, lecz dążą do rozszerzenia swojej działalności, a kolejni nowi gracze wchodzą na rynek. W swojej polityce rozwojowej Miasto zmierza do racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów w terenach przeznaczonych do zainwestowania, a jednocześnie chce wprowadzić ścisłą ochronę obszarów zielonych.

Perspektywy rozwoju zamieszczone zostały w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W dokumencie tym określono cele polityki przestrzennej nawiązujące do celów strategicznych rozwoju miasta. Zakładają one, że Kraków będzie m.in.: europejską metropolią - ośrodkiem nowoczesnej gospodarki i wysokich technologii, nauki, kultury i turystyki oraz miastem przyjaznym mieszkańcom - atrakcyjnym dla zamieszkania i pobytu. Korespondują z zapisami Strategii Rozwoju Krakowa. W ramach obu tych dokumentów znaleźć można odniesienie do tzw. wielkich miejskich projektów strategicznych, takich jak Kraków – Airport, Płaszów – Rybitwy (Nowe Miasto), Nowa Huta Przyszłości. Zamysł realizacji tych projektów ma służyć przede wszystkim jako bodziec dla nowych rozwiązań, nowych inwestycji, ma zapewnić intensywną urbanizację miasta, tworzyć zróżnicowaną funkcjonalność oraz opierać się o nowatorskie rozwiązania przestrzenne. Zapraszamy Państwa do inwestowania w Krakowie.

Propozycje inwestycyjne

Więcej na: www.business.krakow.pl


Kontakt
Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji
Urząd Miasta Krakowa
ul. Bracka 1, 31-005 Kraków, Polska
tel. +48 12 616 1128
e-mail: coi@um.krakow.pl

 

 

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pngbusiness.krakow.pl.pnglogo_cam.jpgngo.krakow.pl.pngparp.pngpfp-baner-e-lerning.png