Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze pt. Sprzedaż na rynkach krajowych i zagranicznych – ryzyka w transakcjach handlowych”, który odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. w godz. 10.00 – 14.30.

Zaproszenie adresowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, w tym zarówno do właścicieli firm, jak również pracowników działów eksportu.

Prowadzenie sprzedaży zagranicznej wiąże się z szeregiem działań i przygotowań, które należy podjąć wobec planowanego wejścia czy rozwoju na obcym rynku. Przedsiębiorcy oprócz produktów/usług, które chcą sprzedawać zagranicznym kontrahentom powinni posiadać wiedzę o rynku i potencjalnych partnerach handlowych, wiedzę prawną, marketingową, zaplecze finansowe, strategię oraz umiejętności negocjacji warunków transakcji.

Ważnym aspektem transakcji zagranicznych są akty prawne regulujące zawieranie umów i następnie ich realizację. Umowy zawierane z partnerem zagranicznym są szczególnie ważnym rodzajem umów, ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych, zwyczajowych oraz uwarunkowania kulturowe. Na handlowca prowadzącego transakcję zagraniczną spada obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie prawnym.

Realizacja transakcji to ciąg zdarzeń począwszy od analizy potencjału rynku eksportowego, przez rozpoznanie konkurencji, zidentyfikowanie partnerów handlowych, analizę obowiązujących uwarunkowań prawnych na rynku docelowego eksportu, poprzez proces zawarcia umowy do jej finalizacji, a zatem podejmowania działań zgodnie z uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firmy i sukcesu w realizacji transakcji.  

Współpraca gospodarcza na rynkach zagranicznych wiąże się z powstawaniem sytuacji losowych, często niezależnych od zagranicznych partnerów, jednakże do tej grupy ryzyk z pewnością nie należy wybór partnera. Ryzyko wyboru partnera związane jest często z brakiem informacji na jego temat, niepełną informacją, a w skrajnym przypadku zaniechaniem jej pozyskania. Wybór partnera zagranicznego pociąga za sobą konsekwencje z jednej strony  korzystne dla firmy, gdy mamy do czynienia z wiarygodnym klientem zainteresowanym długofalową współpracą, a z drugiej strony „bolesne” w przypadku wyboru partnera nieuczciwego. Ryzyka wyboru partnera nie można całkowicie wyeliminować, natomiast można je z pewnością ograniczyć podejmując odpowiednie kroki. Mając świadomość ryzyk występujących w transakcjach zagranicznych nie tylko związanych z kontrahentem, ale także rynkowych i transakcyjnych możemy próbować je minimalizować.

Wiedza i praktyka zdobyta podczas warsztatów z pewnością przyczyni się do uniknięcia wielu pułapek jakie czyhają na przedsiębiorców upatrujących swoich szans na rozwój przez eksport oraz pomoże w podniesieniu skuteczności sprzedaży na rynkach zagranicznych. 

Webinar poprowadzi:
Janetta Sałek,
ekspert świadczący profesjonalne usługi doradztwa biznesowego dla przedsiębiorstw, właściciel firmy Consulting Coaching Business (CCB). Przez 17 pracowała jako doradca Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu. Świadczyła usługi konsultingowe z zakresu strategii rozwoju przedsiębiorstw, w tym na potrzeby pozyskiwania dofinansowań unijnych. Jest twórcą biznes planów dla przedsiębiorstw, analiz marketingowych, analiz rynkowych, raportów finansowych, rozliczeń projektów unijnych od strony finansowej i merytorycznej. Jest ekspertem z zakresu wprowadzania produktów i firm na rynki zagraniczne tj. pozyskiwania zagranicznych kontrahentów dla klientów krajowych, tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, tworzenia strategii finansowania działań na rynkach zagranicznych, tworzenia planów rozwoju eksportu. Posiada doświadczenie w dziedzinie handlu zagranicznego obejmujące m.in. transakcje w handlu zagranicznym, handel międzynarodowy, prawo międzynarodowe, negocjacje handlowe, cło i podatki w eksporcie, finansowanie handlu zagranicznego, ryzyko w handlu zagranicznym, współpraca z partnerami handlowymi i pośrednikami na rynkach zagranicznych.

Program webinaru zostanie dodatkowo wzbogacony ok. 20 min. prezentacją Banku Gospodarstwa Krajowego pt. „Wspieranie handlu zagranicznego 2021 – sposoby ograniczenia ryzyka w handlu zagranicznym” (godz. 10.00 – 10.20)
Prowadzący Feliks Kobierski - Ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu, Joanna Mularczyk - Ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Udział w webinarze jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
IPH zastrzega sobie prawo do ograniczenia przyjęcia liczby osób z jednej firmy.

Przyjęcie na webinar zostanie przez nas potwierdzone osobną wiadomością.

Dodatkowych informacji udziela:
Małgorzata Rak
tel.: 12 428 92 57                         
e-mail: mrak@iph.krakow.pl

Webinar organizowany jest przez ośrodek Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie.

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png