Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie i Polska Izba Biznesowa we Włoszech podpisały list intencyjny o wzajemnej współpracy.

26 listopada 2021 r. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie podpisała list intencyjny o współpracy z Polską Izbą Biznesową we Włoszech CAPI. Podpisanie nastąpiło w siedzibie IPH w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie rozszerza współpracę z kolejnymi samorządami gospodarczymi w Europie. W piątek podczas uroczystego spotkania podpisano Porozumienie o współpracy z Polską Izbą Biznesową we Włoszech.

Dzięki tej inicjatywie przedsiębiorcy z Polski i Włoch otrzymają dodatkową przestrzeń do rozwijania wzajemnych stosunków biznesowych. Przydatna obu Izbom wymiana informacji o przepisach prawa czy wskaźnikach rozwoju gospodarczego to tylko jeden z celów porozumienia. Kluczowym elementem z punktu widzenia przedsiębiorców będzie promocja świadczonych przez nich usług wśród firm członkowskich prowadzących działalność gospodarczą zrzeszonych w obu Izbach. Ścisła współpraca pozwoli na określenie wspólnych celów strategicznych i ułatwi realizację projektów inwestycyjnych podejmowanych w Małopolsce i we Włoszech, a także w szerszym kontekście - na rynku europejskim i światowym, umożliwiając im współdziałanie na preferencyjnych warunkach.

Sebastian Chwedeczko, Prezydent Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie podkreślił, że podpisane porozumienie wpisuje się w wyznaczoną na tę kadencję misję Izby.

- Jednym ze stałych zadań Izby są działania związane z promocją firm członkowskich na rynkach międzynarodowych zgodnie z ich celami strategicznymi, wsparciem przy internacjonalizacji ich produktów we współpracy ze stosownymi agendami rządowymi i zaprzyjaźnionymi izbami za granicą. Jestem przekonany, że wspólne przedsięwzięcia z Polską Izbą Biznesową we Włoszech przyniosą wymierny efekt synergii i zwielokrotnią możliwości i szanse dla przedsiębiorców – powiedział Sebastian Chwedeczko.


Polska Izba Biznesowa we Włoszech z siedzibą w Bolonii powstała w lipcu 2020 roku z inicjatywy grupy polskich profesjonalistów i przedsiębiorców związanych z Italią. Skupia wokół siebie środowisko biznesowe, naukowe, artystyczne i kulturalne. Jej celem jest rozwijanie konstruktywnych kontaktów między jej członkami i innymi podmiotami w dziedzinie gospodarki, nauki i przedsiębiorczości.

Współpraca pomiędzy Izbami rozpoczęła się już w jesieni tego roku  w ramach realizowanego przez Polską Izbę Biznesową we Włoszech konferencji online „SEKTOR  NIERUCHOMOŚCI WE WŁOSZECH  – CZAS NA INWESTYCJE”. Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie była partnerem tej konferencji.

Porozumienie w imieniu Izby podpisał Prezydent Sebastian Chwedeczko. i Wiceprezydent Jadwiga Wiśniowska, zaś w imieniu PIBH Prezes Ewa Trzcińska i Wiceprezes Agnieszka Gorzkowska.

Przesyłamy także linki do informacji o podpisaniu listu, które ukazały się na stronach naszych partnerów.

Polska Izba Biznesowa we Włoszech i Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie podpisały list intencyjny o wzajemnej współpracy - Polacy we Włoszech - wiadomości online (polacywewloszech.com)

Polska Izba Biznesowa we Włoszech i Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie podpisały list intencyjny o wzajemnej współpracy - Polska Izba Biznesowa we Włoszech (capiplit.eu)

Dodatkowe informacje:

https://www.iph.krakow.pl/pl/o-izbie/aktualnosci/1255-konferencja-sektor-nieruchomosci-we-wloszech-czas-na-inwestycje.html

https://capiplit.eu/nasz-profil-i-misja/

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png