W dniu 11 lipca 2022 r. w siedzibie Izby odbyło się zorganizowane z inicjatywy Sebastiana Chwedeczki, Prezydenta IPH w Krakowie, spotkanie Izb i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z Krakowa i Małopolski.

W spotkaniu wzięli udział: Ryszard Nejman – dyrektor IPH w Tarnowie , Franciszek Bernat- sekretarz IPH w Tarnowie, Adam Wójcik  - Prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej, Krzysztof Janusz – Podkrakowska Izba Gospodarcza, Katarzyna Matoga- Prezes Izby Gospodarczej Dorzecza Raby, Krzysztof Kosiński - Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak–Business”, Jan Choczaj - Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak–Business”., Zdzisław Kwieciński- Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców, Rafał Marek- Prezes Krakowskiej Izby Turystyki, Janusz Kowalski – Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Zbigniew Nowak – I Podstarszy Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych MIRIP, Janusz Strzeboński - Prezes Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych, Wiesław Jopek – Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, oraz Sebastian Chwedeczko - Prezydent IPH w Krakowie i Rafał Kulczycki – Dyrektor IPH w Krakowie.

W trakcie spotkania rozmawiano o konieczności zacieśnienia współpracy pomiędzy Izbami i wypracowania skutecznej płaszczyzny wymiany informacji nie tylko pomiędzy organizacjami, ale przede wszystkim pomiędzy firmami członkowskimi. Obecna trudna sytuacja gospodarcza stawia przedsiębiorców przed rozlicznymi wyzwaniami. Współpraca i skuteczny networking może być jednym ze sposobów na obronę przed skutkami zerwania łańcucha dostaw, bardzo wysokiej inflacji i skutków wzrostu cen energii, gazu i mediów. Prezydent IPH Sebastian Chwedeczko poinformował zebranych o planowanym stworzeniu platformy biznesowo- informacyjno-networkingowej dla członków Izby. Zaprosił wszystkich obecnych do przyszłej współpracy w ramach planowanej platformy.

Omówiono także bieżące zagadnienia związane między innymi z problemami z funkcjonowaniem i skutkami Uchwały Krajobrazowej w Krakowie. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się współdziałać w celu doprowadzenia do poprawy zapisów w/w uchwały i dialogu w tej kwestii z Radą i Urzędem Miasta Krakowa.

Było to pierwsze i bardzo pozytywne spotkanie w ramach zainicjowanej współpracy pomiędzy Izbami i organizacjami gospodarczymi w Krakowie i Małopolsce.

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgSponsor_Konkursu_Mj_Pierwszy_Biznes_2022.pngb-in-malopolska.pngbusiness.krakow.pl.pnglogo_cam.jpgngo.krakow.pl.pngparp.pngpfp-baner-e-lerning.png