Zapraszamy do wzięcia udziału w Spotkaniu informacyjnym programu Re_Open UK, które odbędzie się w dniu 17 października 2022 r. o godz. 10.00.

W trakcie jego trwania, będą mogli Państwo porozmawiać z ekspertami o rundach naboru Re_Open UK, które wystartowały 15 września br.

Poruszone zostaną następujące tematy:

  • Idea Programu
  • Typy projektów
  • Kryteria oceny formalno-merytorycznej
  • Dobre praktyki przy składaniu wniosku o dofinansowanie
  • Założenia programu krajowego FENG Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
  • Założenia programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027
  • Program Horyzont Europa

Dla kogo jest przeznaczone to spotkanie?
Jest ono adresowane dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy zostali dotknięci skutkami BREXIT-u.

Spotkanie poprowadzą eksperci z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.

Przyjęcie na spotkanie zostanie przez nas potwierdzone osobną wiadomością e-mail.

Dodatkowych informacji udziela:
Roman Cupryś
tel.: 12 428 92 59                         
e-mail: rcuprys@iph.krakow.pl

Spotkanie organizowane jest przez ośrodek Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie.

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgSponsor_Konkursu_Mj_Pierwszy_Biznes_2022.pngb-in-malopolska.pngbusiness.krakow.pl.pnglogo_cam.jpgngo.krakow.pl.pngparp.pngpfp-baner-e-lerning.png