Informujemy, że Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, na posiedzeniu w dniu 5 października 2022 roku, podjęła uchwałę w sprawie aktualizacji sposobu poboru rocznej składki członkowskiej – skan uchwały przesyłamy w załączeniu.

W praktyce oznacza to, że począwszy od roku 2023, roczna składka członkowska płatna będzie z góry, do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.

Składka płatna będzie wyłącznie na podstawie księgowej noty obciążeniowej, którą otrzymywać będą Państwo drogą elektroniczną.

 

Wysokość składki rocznej nie uległa zmianie. Przypominamy, że jest ona zależna od liczby osób zatrudnionych w firmie członkowskiej i wynosi odpowiednio:

Liczba pracowników

Wysokość składki

Od 1 do 9

800, 00 zł

Od 10 do 49

1400, 00 zł

Od 50 do 249

2600, 00 zł

Od 250

5000, 00 zł

 

 

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png