Wspólnie z Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp.k. zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu pt. „Nowe wyzwania dla przedsiębiorców. Zarządzanie ryzykiem prawnym w świetle nowych i projektowanych regulacji”, które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie w dniu 6 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 

Zaproszenie adresowane jest do członków zarządów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów / menedżerów ds. podatkowych, compliance oficerów, prawników wewnętrznych i audytorów oraz innych osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie czy instytucji.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli podmiotów prawa handlowego, spółek z udziałem Skarbu Państwa, polskich oddziałów podmiotów zagranicznych, a także spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń.

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z aktualnymi wyzwaniami dla firm w zakresie zarządzania ryzykiem prawnym oraz uświadomienie konsekwencji planowanych i wprowadzanych regulacji i tym samym konieczności wdrożenia w swoich organizacjach właściwych mechanizmów zmniejszających ryzyko poniesienia odpowiedzialności.

Omówione zostaną najważniejsze regulacje prawne, m.in. projekt Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, przewidujący m.in.: nałożenie na firmy obowiązków w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom, odpowiedzialności za działania podejmowane przez partnerów biznesowych, obowiązkową ochronę sygnalistów i weryfikację zgłoszeń, wprowadzenie restrykcyjnych sankcji, w tym kar finansowych nawet do 60 mln w przypadku zignorowania sygnałów  o możliwych nieprawidłowościach, a także możliwość przeprowadzenia postępowania karnego przeciwko spółce, nawet wówczas gdy nie będzie możliwe ustalenie sprawcy. Ponadto przedstawiona zostanie nowa dyrektywa o ochronie sygnalistów, która została już przyjęta przez Parlament Europejski, a także nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

Spotkanie poprowadzi:
Pan Zbigniew Pindel – Starszy Menedżer, Radca Prawny w Kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp. k., specjalizujący się w doradztwie prawnym związanym z procesami reorganizacyjnymi w spółkach, fuzji i przejęć, prawie pomocy publicznej, sporach jak też w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, handlowego i korporacyjnego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny
Ilość miejsc ograniczona.

BRAK WOLNYCH MIEJSC. ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ.

 

Przyjęcie na szkolenie zostanie przez nas potwierdzone osobną wiadomością e-mail.

Dodatkowych informacji udziela:
Iwona Jordan
tel.: 12 428 92 63                         
e-mail: szkolenia@iph.krakow.pl

EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgSponsor Konkursu „Mój Pierwszy Biznes 2020_2021” mini.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png