Rada Izby jest organem sprawującym ogólny nadzór i ustalającym kierunki działania Izby.
W skład Rady Izby wybieranych jest od 15 do 25 osób na Walnym Zgromadzeniu Izby. Rada Izby może dokooptować do swojego składu do 5 osób z prawem głosu. Kooptacja może być dokonana wyłącznie spośród nowych – członków IPH.
Kadencja Rady trwa 4 lata.

Do zakresu Rady Izby należy między innymi:

  • wybór i odwołanie Prezydium Rady, Prezydenta i Wiceprezydentów,
  • uchwalenie planów działania Izby,
  • dokonywanie ocen realizacji zadań statutowych i gospodarki finansami Izby,
  • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości.

 

Skład Rady IPH w Krakowie - 2017-2021:


PREZYDENT IPH:
Sebastian Chwedeczko – BRK SA

WICEPREZYDENCI:
Michał Czekaj - Dragon Poland Sp. z o.o. Sp. J.
Wojciech Hudyka – Alsal Sp. z o.o. Sp. K.
Hubert Kardasz – Intermag Sp. z o.o.
Marcin Mazgaj – Cliffsidebrokers S.A.
Leszek Rożdżeński - Legal Concept Sp. z o.o.
Jan Sady – MPEC SA w Krakowie

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY IPH:
Jadwiga Adam - Biuro Doradztwa Majątkowego Euro Invest
Janusz Andrzejowski - Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Proxima Service Sp. z o.o. ( do czerwca 2017 r. – rezygnacja)
Piotr Baran - Proins S.A.
Jan Buczek - Piekarnia J. B. Buczek Sp. j.
Jacek Czernecki - Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki
Krzysztof Deszyński - Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Tomasz Francuz - Przedsiębiorstwo Budowlane TF Sp. z o.o.
Jerzy Gas - SAG Sp. z o.o.
Wiesław Hałucha - Alwernia SA
Emil Kocjan - FHU Kemar Emil Kocjan
Rafał Kozłowski - RK Consulting Rafał Kozłowski
Andrzej Kuczara - MGT Corp.
Jerzy Lis - Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.
Magdalena Makieła - Kancelaria Adwokacka Magdalena Makieła
Marcin Mazgaj - Cliffsidebrokers SA
Arkadiusz Milka - Insap Sp. z o.o.
Józef Misiaszek - Air Tours Club Sp. z o.o.
Jan Mostowik - Elan Vital S.C.
Andrzej Myśliwiec - Metaloplast Kraków Sp. z o.o.
Edward Nowak - EBA Sp. z o.o.
Wiesław Nowak – ZUE SA
Agata Paciorek - Krakowski Bank Spółdzielczy
Jan Pamuła - MARR SA ( do grudnia 2018 r.)
Marek Piwowarczyk - Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o.
Wojciech Przybylski - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Włodzimierz Roszczynialski - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Leszek Rożdżeński - Legal Concept Sp. z o.o.
Józef Sarecki - Boltech Sp. z o.o.
Tomasz Szczypiński - Expro Sp. z o.o.
Artur Szopa – Regionalne Centrum Administracyjne „ Małopolska”  sp. z o.o. ( do marca 2019 r.) 
Wojciech Więckowski - Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budownictwa „ Prestal” w Krakowie
Daniel Więzik - Traditional Polish Style Sp. z o.o.
Piotr Wilczek - Grupa A-05 Sp. z o.o.
Jadwiga Wiśniowska - Mix Electronics S.A.
Jerzy Wrzecionek - Firma Janex Sp. z o.o.
Andrzej Wyrobiec - Agencja Reklamy Wenecja Sp. z o.o.
Andrzej Zdebski - Krakchemia SA

Do pobrania: Regulamin Rady IPH

EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgSponsor Konkursu „Mój Pierwszy Biznes 2020_2021” mini.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png