Rada Izby jest organem sprawującym ogólny nadzór i ustalającym kierunki działania Izby.
W skład Rady Izby wybieranych jest od 15 do 25 osób na Walnym Zgromadzeniu Izby. Rada Izby może dokooptować do swojego składu do 5 osób z prawem głosu. Kooptacja może być dokonana wyłącznie spośród nowych – członków IPH.
Kadencja Rady trwa 4 lata.

Do zakresu Rady Izby należy między innymi:

  • wybór i odwołanie Prezydium Rady, Prezydenta i Wiceprezydentów,
  • uchwalenie planów działania Izby,
  • dokonywanie ocen realizacji zadań statutowych i gospodarki finansami Izby,
  • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości.

 

Skład Rady IPH w Krakowie - 2021-2025:

Sebastian Chwedeczko – Prezydent IPH, prezes zarządu BRK Sp. z o.o.

Wiceprezydenci IPH:

Michał Czekaj – Wiceprezydent ds. Przemysłu, Prezes Zarządu Dragon Poland Sp. z o.o. Sp. k.
Wojciech Hudyka  - Wiceprezydent ds. Budownictwa – prezes zarządu ALSAL Sp. z o.o. Sp. K.
Hubert Kardasz – Wiceprezydent ds. Innowacji prezes zarządu Intermag Sp. z o.o.
Leszek Rożdżeński – Wiceprezydent Wykonawczy IPH, Legal Concept
Jan Sady –Wiceprezydent ds. Handlu - pełnomocnik zarządu MPEC SA w Krakowie
Jadwiga Wiśniowska – Wiceprezydent ds. Usług, Mix Group

pozostali członkowie Rady IPH:

Jadwiga Adam - Biuro Doradztwa Majątkowego Euro Invest
Wacław Andruszko – Dyrektor IPH w latach 1997 – 2018
Piotr Baran - Proins S.A.
Jan Buczek - Piekarnia J.B. Buczek Sp. J.
Krzysztof Deszyński – Korelacja Systemy Informatyczne Sp .z o.o.
Tomasz Francuz - Przedsiębiorstwo Budowlane TF Sp. z o.o.
Jerzy Gas - SAG Sp. z o.o.
Wiesław Hałucha - Alwernia SA
Marek Januszek – Tes Technika Emalia Szkło Sp .z o.o.
Tomasz Krawczyk - Agencja Reklamy Wenecja Sp. z o.o.
Stanisław Osieka – FIRMA STANISŁAW OSIEKA
Magdalena Ostasz  -Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.
Przemysław Machynia – FSWO Sp. z o.o.
Magdalena Makieła - Kancelaria Adwokacka Magdalena Makieła
Marcin Mazgaj - Cliffsidebrokers SA
Arkadiusz Milka - Insap Sp. z o.o.
Józef Misiaszek - Air Tours Club Sp. z o.o.
Jan Mostowik - Elan Vital S.C.
Andrzej Natkaniec – MPO Sp. z o.o. w Krakowie
Edward Nowak – Edward Nowak Restrukturyzacja Sp. z o.o.
Wiesław Nowak – ZUE SA
Marek Piwowarczyk - Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o.
Wojciech Przybylski - Krakowski Park Technologiczny  Sp. z o.o.
Włodzimierz Roszczynialski - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Leszek Rożdżeński - Legal Concept Sp. z o.o.
Józef Sarecki - Boltech Sp. z o.o.
Agata Seredyka – Safe it Sp. z o.o.
Tomasz Szczypiński - Expro Sp. z o.o.
Daniel Więzik – Homeware Products 1947 Sp. z o.o.
Piotr Wilczek - Grupa A-05 Sp. z o.o.
Jadwiga Wiśniowska - Mix Electronics S.A.
Ewa Woch – Targi w Krakowie Sp .z o.o.
Jerzy Wrzecionek - Firma Janex Sp. z o.o.
Piotr Ziętara – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna
Andrzej Zdebski - Krakchemia SA 

Do pobrania: Regulamin Rady IPH

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png