Ośrodek EEN przy IPH w Krakowie ma przyjemność zaprosić mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) do udziału w projekcie Ready2Net, którego Izba jest partnerem.

Celem tego projektu jest utworzenie i wsparcie łącznie 10 międzynarodowych Sieci Eksportowych MŚP, z których każda obejmować będzie przedsiębiorstwa reprezentujące jedną z wybranych branż: tekstylną, maszyn dla przemysłu tekstylnego, zaawansowanego wytwarzania, spożywczą, designu w wyposażeniu wnętrz i biogospodarki. W skład każdej z nich wejść musi 4-8 MŚP z co najmniej 3 krajów UE. Sieci te otrzymają w projekcie wsparcie w postaci bezpłatnych usług i dotacji pokrywających 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację Planów Działania Sieci, do wysokości 25 000 euro na jedną Sieć.

Korzyści jakie MŚP odniosą z udziału w projekcie, to:

 1. wzmocnienie zdolności eksportowych dzięki utworzeniu Sieci Eksportowych z innymi MŚP ze swojej branży,
 2. zdalny coaching ukierunkowany na opracowanie Planów Działania Sieci, w tym ich budżetów,
 3. 2-dniowe bezpłatne szkolenie w Mediolanie nacelowane na wzmocnienie zdolności eksportowych firm (obowiązkowy element Planu Działania),
 4. wdrożenie działań umiędzynarodawiających zaplanowanych szczegółowo w Planach Działania z wykorzystaniem grantów w wysokości do 25 000 euro na jeden Plan pokrywających do 100-% kosztów kwalifikowalnych, wśród których znaleźć się mogą:
  • utworzenie wspólnej marki Sieci (logo, identyfikacja wizualna),
  • przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych on-line bądź wydruk materiałów papierowych (np. cenniki i katalogi Sieci, ulotki, broszury, strony internetowe),
  • udział w konferencjach, spotkaniach brokerskich, targach, wystawach, w tym koszty podróży na szkolenie w Mediolanie i  innych podróży zasadnych pod katem promocji Sieci oraz koszty udziału w wybranych wydarzeniach (np. wejściówki, koszty stoiska na targach, itp.),
  • zatrudnienie ekspertów (możliwość wynajęcia eksport managera lub eksperta technicznego w zakresie transferu technologii),
  • subskrypcja na platformach e-commerce,
  • rozwój wspólnych projektów wspierających eksport i międzynarodową rozpoznawalność Sieci i jej członków,
  • inne działania uzasadnione pod kątem rozwoju eksportu.

Firmy biorące udział w projekcie będą też mogły skorzystać z szerokiego wsparcia, jakie w zakresie internacjonalizacji mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom oferuje sieć Enterprise Europe Network, jak np. poszukiwanie partnerów biznesowych poprzez Partnership Opportunity Database, udział w organizowanych przez nią spotkaniach brokerskich, misjach gospodarczych i szkoleniach, czy informacje i doradztwo o rynkach.

W miesiącach lipiec -grudzień 2019 do projektu przyjęto łącznie 70 firm z różnych krajów UE, z których wyłoniło się 9 Sieci, których wnioski zostały zaakceptowane do realizacji w projekcie. W dniach 2-3 marca 2020 r. przedstawiciele 36 firm będących członkami tych Sieci weźmie udział w organizowanym w Mediolanie projektowym szkoleniu, którego celem jest udoskonalenie strategii eksportowych tych firm oraz ich sieciowych Planów Działania.

Jednocześnie w ramach projektu trwa właśnie nabór, którego celem jest wyłonienie ostatniej 10 sieci, która weźmie w nim udział.

Dla firm zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pierwszym krokiem jest przesłanie indywidualnej aplikacji poprzez stronę projektu www.ready2net.eu. Termin składania aplikacji indywidualnych upływa 19 lutego 2020 roku. MŚP, które przejdą ten etap w przeciągu 5 dni od otrzymania takiej informacji będą zobowiązane do podpisania umowy indywidualnej z koordynatorem projektu, którym jest Innovhub SSI z Mediolanu. Umowy te wejdą w życie dopiero z chwilą, gdy Sieć, której dane firmy są członkami zostanie przyjęta do udziału w projekcie. Niezwłocznie po indywidualnej akceptacji firma powinna też uzupełnić swój profil na platformie projektowej i będzie mogła zacząć poszukiwanie odpowiednich partnerów do utworzenia własnej Sieci pośród innych firm, których profile też są lub będą opublikowane na platformie projektu.

Termin na złożenie wniosków o dofinansowanie Sieci ustalony jest na 29 lutego 2020 r. Wnioski składane będą drogą e-mailową na specjalnie do tego celu przygotowanym kilkustronicowym formularzu, obejmującym informacje o firmach będących członkami Sieci, zadaniach, które chcą zrealizować w ramach projektu oraz zarys budżetu. Pozytywnie ocenę przejść mogą wyłącznie Sieci, które składają się z  4-8 MŚP z co najmniej 3 krajów UE działających w obrębie jednego z sektorów objętych projektem.

Po przyjęciu do projektu wybrana Sieć zostanie poproszona o doprecyzowanie swojego budżetu oraz Planu Działania, którego realizacja musi się zamknąć do końca lutego 2021 roku. Dla firm, które nie zostaną członkiem dofinansowanej Sieci ich umowy z Innovhub wygasną automatycznie.

Celem projektu jest rozwój współpracy MŚP ukierunkowanej na wzmocnienie ich pozycji eksportowej, jednak nie wyklucza on utworzenia Sieci przez firmy, które już wcześniej współpracowały ze sobą na jakimś polu, np. przez producenta i jego dostawcę.

Szczegółowe zasady naboru do projektu określone są w dokumencie Ready2Net Call for Applicants dostępnym na jego stronie  www.ready2net.eu, na której też znaleźć można całość informacji o projekcie.

W przypadku pytań, w IPH w Krakowie pomocą służą Agnieszka Czubak (tel. 12 428 92 54, e-mail: aczubak@iph.krakow.pl ) oraz Małgorzata Deka (tel. 12 428 92 55, e-mail: mdeka@iph.krakow.pl).

Zachęcamy do zainteresowania i składania swoich aplikacji wszystkie MŚP działające w sektorach objętych projektem w Polsce, jak i w innych krajach UE!

 

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png