W związku z realizowanym projektem w formule partnerskiej pn. „Krakow Metropolitan Area for Business” nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1: Promocja gospodarcza Małopolski”, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Floriańskiej 3, jako partner Beneficjenta,  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie, organizację i wykonanie logistycznej części wyjazdowej misji gospodarczej do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dla 5 przedsiębiorców i 2 pracowników Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Całość dokumentacji oraz pełna treść zapytania ofertowego dostępna jest na stronie Bazy Konkurencyjności pod tym linkiem.

Załączniki:

 

Aktualizacja 20.07.2022 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dn. 12 lipca 2022 r.

Zamawiający – Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego „Organizacja i wykonanie logistycznej części wyjazdowej misji gospodarczej do Dubaju dla 5 przedsiębiorców oraz 2 pracowników Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie” o numerze 2022-36447-117725 realizowanego w ramach projektu pn. „Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business) (nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1: Promocja gospodarcza Małopolski”.

Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęły cztery oferty z czego:

  • dwie (Delta Tour Sp. z o.o., TECE Sp. z o.o.) przekraczają pulę środków przeznaczonych przez Zamawiającego na usługę określoną w zapytaniu ofertowym;
  • dwie (ORIENT TRAVEL Sp. z o.o., SUN&MORE Sp. z o.o.) podlegają odrzuceniu ze względu na niespełnienie warunków określonych w Zapytaniu ofertowym sekcja II.4. „Miejsce i termin składania ofert”.

W związku z powyższym Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania z 12 lipca 2022 r.

W treści zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegł sobie prawo do jego unieważnienia.

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png