W związku z realizowanym projektem w formule partnerskiej pn. „Krakow Metropolitan Area for Business” nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1: Promocja gospodarcza Małopolski”, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Floriańskiej 3, jako partner Beneficjenta,  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie, organizację i wykonanie logicznej części wyjazdowej misji gospodarczej do Mińska dla 6 przedsiębiorców oraz 2 pracowników Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Całość dokumentacji oraz pełna treść zapytania ofertowego dostępna jest na stronie Bazy Konkurencyjności pod TYM linkiem.

Aktualizacja 18.12.2019 : Konkurs ofertowy nr 1222139 został rozstrzygnięty. Firma Tece Sp. z o.o. została wyłoniona do realizacji zadania. Szczegóły zostały opublikowane w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1222139

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png