Unijne wsparcie dla eksportowych sieci MŚP

Ośrodek Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie od marca 2019 roku realizuje pilotażowy projekt Ready2Net współfinansowany z unijnego programu COSME, w ramach którego Komisja Europejska wsparła finansowo ukierunkowane na rozwój eksportu działania 10 stworzonych w nim europejskich sieci mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt ten realizowany jest wraz z partnerami Enterprise Europe Network z Bułgarii, Łotwy, Hiszpanii oraz Włoch, a koordynowany przez Innovhub SSI z Mediolanu.

Nabór firm chętnych do udziału w projekcie miał miejsce głównie w roku 2019, zaś projekty utworzonych w nim sieci zostały zaakceptowane do dofinansowania w pierwszym kwartale roku 2020. Ogólne zasady projektu przewidywały, iż sieci tworzyć się mogły w obrębie branż tekstylnej, maszyn dla przemysłu tekstylnego, wysokich technologii produkcyjnych, spożywczej, designu w wyposażeniu wnętrz i biogospodarki. W skład każdej z nich wejść miało 4 do 8 MŚP z co najmniej 3 krajów UE, zaś dostępne dla nich dofinansowanie sięgać mogło do 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację Planów Działania Sieci, do wysokości 25 000 euro na jedną sieć.

W efekcie stworzone sieci obejmują przeważnie po 4 MŚP. Projekt cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem wśród firm z branży spożywczej, gdyż powstało w nim aż 5 sieci z tej branży. Ponadto utworzono też sieci w obrębie branż biogospodarki, skórzanej i tekstylnej oraz dwie sieci międzybranżowe skoncentrowane na wykorzystaniu innowacyjnych technologii IT w międzynarodowej promocji i sprzedaży ich produktów.

Regulamin projektu przewidywał, iż przyznane sieciom dofinansowanie przeznaczyć one miały na realizację swoich eksportowych Planów Działania, które obejmować mogły:
- wyjazd na 2-dniowe bezpłatne szkolenie w Mediolanie nacelowane na wzmocnienie zdolności eksportowych firm (obowiązkowy element każdego Planu),
- utworzenie wspólnej marki sieci (logo, identyfikacja wizualna),
- przygotowanie i publikację materiałów promocyjnych on-line oraz wydruk materiałów papierowych (np. cenniki i katalogi sieci, ulotki, broszury, strony internetowe),
- udział w targach, wystawach, spotkaniach brokerskich, konferencjach i inne podróże nacelowane na międzynarodową promocję produktów członków sieci, w tym koszty stworzenia i wynajęcia stoisk,
- uzyskanie certyfikatów pomocnych w wejściu na rynki zagraniczne,
- zatrudnienie ekspertów (np. eksport managera lub eksperta technicznego w zakresie transferu technologii),
- subskrypcję na platformach e-commerce i b2b,
- inne działania uzasadnione pod kątem rozwoju eksportu.

Niestety wybuch pandemii COVID-19 znacznie pokrzyżował realizację projektu, czego pierwszym przejawem było przeformułowanie szkolenia w Mediolanie na formę zdalnego webinaru. Także zdalną postać miał coaching ukierunkowany na pomoc firmom w dostosowaniu ich Planów Działania do realiów pandemii. Ponieważ większość z sieci uzyskane dofinansowanie zamierzała przeznaczyć głównie na wspólny udział w wiodących branżowych targach, to już w marcu 2020 roku stanęły one przed koniecznością diametralnego zrewidowania tych Planów. Jedna sieć w skutek napotykanych komplikacji zdecydowała się nawet zrezygnować z udziału w projekcie i dostępnej dla niej dotacji. Z uwagi na niepewność najbliższej przyszłości, w tym zasad i formuły, w jakich miały ostatecznie odbyć się wydarzenia targowe oraz utrudnień sanitarno-logistycznych i kosztów podróży zagranicznych dostosowywanie Planów Działania pozostałych sieci do ich ostatecznych kształtów trwało dla większości z nich do końca roku 2020, czy nawet dłużej. Wiele elementów tych Planów było zmienianych już po rozpoczęciu pierwszych działań, czy nawet na zaawansowanym etapie ich realizacji.

Pracownicy IPH w Krakowie towarzyszyli w tej niełatwej drodze dwóm sieciom spożywczym:  Healthy Food Network oraz Fine Organic Network, w skład których wchodzą firmy polskie, włoskie, hiszpańskie oraz jedna firma portugalska. Dzięki wydłużeniu okresu realizacji projektu Ready2Net o pół roku jego beneficjenci czas na sfinalizowanie swoich działań mają do końca sierpnia 2021 roku. Z optymizmem oczekujemy finalnych rezultatów, jakie całość działań projektowych i nawiązane kontakty biznesowe przyniosą uczestniczącym w Ready2Net firmom!

Więcej o projekcie Ready2Net i wszystkich stworzonych w nim sieciach znaleźć można na jego stronie internetowej https://www.ready2net.eu/.

 


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu COSME

Odpowiedzialność za tę publikację ponosi wyłącznie autor.
Komisja Europejska nie odpowiada za zawarte w niej informacje
i ich potencjalne dalsze wykorzystanie.

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png