Wydział Komunikacji i Przedsiębiorczości został utworzony decyzją Rady IPH z dnia 8 marca 2017 r.

Powstał z połączenia dwóch wcześniej działających wydziałów Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wydziału Marketingu i Komunikacji i przejął zakres działania tychże wydziałów.

Wydział realizuje swe zadania w zakresie swoich kompetencji poprzez następujące działania:

 • koordynowanie działań związanych z komunikacją Izby z jej członkami, otoczeniem gospodarczym i administracyjnym oraz mediami
 • badanie rynku pod kątem produktów oferowanych przez Izbę oraz ich promowanie
 • aktywne kształtowanie wizerunku Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
 • obsługa delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Izby.
 • organizacji misji handlowych, wizyt studialnych.
 • koordynowanie współpracy z zagranicznymi Izbami i instytucja wpierającymi rozwój przedsiębiorczości.
 • udział w programach europejskich w zakresie kompetencji Wydziału
 • obsługa zapytań kierowanych do Izby przez małych i średnich przedsiębiorców (zagadnienia prawne, ekonomiczne, informacja rynkowa, inne)
 • upowszechnianie ofert współpracy, kojarzenie partnerów handlowych
 • opracowanie i udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zasadach prowadzenia działalności gospodarczej.
 • prowadzenie i aktualizacja bazy danych o podmiotach gospodarczych - Rejestr IPH, zwłaszcza o firmach zrzeszonych w IPH
 • informacja gospodarcza.

Kontakt:
Anna Czajka
12 428 92 50
biuro@iph.krakow.pl

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png