Bon na innowacje dla Zakładu Systemów Komputerowych  ZSK Sp. z o.o.

Wieloletni członek Izby, firma Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. , będąca integratorem rozwiązań IT, mając na względzie rozwój innowacyjnego systemu pomiaru i rozliczeń energii elektrycznej, od dłuższego czasu śledziła postępy w kształtowaniu programów operacyjnych, poprzez które polskie małe i średnie przedsiębiorstwa będą wspierane z unijnych funduszy strukturalnych w latach 2014-2020. Celem zweryfikowania zidentyfikowanych przez siebie możliwych opcji  pozyskania dotacji z końcem 2015 roku firma skontaktowała się z ośrodkiem EEN przy IPH w Krakowie, gdzie konsultanci potwierdzili, iż optymalnym źródłem dofinansowania tego przedsięwzięcia będzie działanie 1.2.3. Bony na innowacje będące instrumentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Po ogłoszeniu szczegółowej dokumentacji konkursu z tego poddziałania konsultanci EEN pomogli także ZSK określić jakie podmioty mogą być wykonawcami realizowanych w ramach projektu badań oraz skontaktowali firmę z podmiotem oferującym kompleksową obsługę w zakresie przygotowania wniosków, co wiosną 2016 roku zaowocowało przyznaniem firmie dotacji na kwotę 90 000 PLN. Projekt polegający na przeprowadzeniu prac badawczych weryfikujących technologię transmisji danych pomiędzy dostawcą a odbiorcami energii jest właśnie na etapie jego rozliczania, a jego rezultaty pomogą w stworzeniu innowacyjnego rozwiązania. Gratulujemy ZSK, a inne firmy z Małopolski z pomysłem na rozwój innowacji zachęcamy do pójścia ich śladem i skonsultowania z  nami istniejących możliwości dofinansowania.

Działalność szkoleniowa w 2016 r.

Do usług naszego ośrodka na rzecz przedsiębiorców z sektora MŚP należy także działalność edukacyjna, polegająca na organizacji bezpłatnych szkoleń, warsztatów, konferencji i spotkań informacyjnych, mających na celu podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskich firm na Jednolitym Rynku UE. W 2016 roku zorganizowaliśmy łącznie 22 wydarzenia, w których udział wzięło aż 673 uczestników, znacznie więcej niż zakładano na początku roku, co świadczy o dużym zainteresowaniu naszą ofertą wśród przedsiębiorców z Małopolski, jak i z ościennych województw.Konsultanci EEN opracowując plan szkoleń na rok 2016 starali się uwzględnić w nim zarówno potrzeby szkoleniowe firm skupionych wokół Izby, jak również dostosować ofertę szkoleniową do zmieniających się warunków prawnych i ekonomicznych, w których funkcjonują podmioty gospodarcze. Tematy wydarzeń dobieraliśmy w taki sposób, aby jak najszersze grono przedsiębiorców, reprezentantów różnych branż, mogło wziąć w nich udział, ponadto staraliśmy się dotrzeć z naszą ofertą do coraz to nowych klientów, aktywnie promując nasze wydarzenia.Wszystkich przedsiębiorców, a w szczególności tych, którzy jeszcze nie korzystali z naszych usług, zapraszamy do współpracy. Na potwierdzenie jakości świadczonych przez nas usług załączamy pismo od naszej firmy członkowskiej, której pracownicy wielokrotnie uczestniczyli w organizowanych przez nas szkoleniach.

China_IPR.pngEEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png