Sąd Honorowy składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie z rekomendacji grup członków na 4 lata, z wyłączeniem członków Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników Biura. Rozpatruje spory pomiędzy członkami Izby, organami Izby i członkami dotyczące etyki i rzetelności prowadzenia działalności gospodarczej, naruszenia dobrego imienia Izby i jej organów oraz nie stosowania się do zasad Statutu i regulaminów Izby.

Skład Sądu Honorowego 2013 - 2017:

Prezes SH prof. Andrzej Szumański – Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o.

Wiceprezes SH Agnieszka Oksanowicz – Beszter – Philip Morris Polska SA

Sekretarz SH Agnieszka Buczek – OPGK Sp. z o.o.

Członkowie SH:

Piotr Chudy – Euromarket Sp. z o.o.

Józef Hojda – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HETMAN Józef Hojda

 

EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png