Jest jednym z wydziałów biura IPH w Krakowie realizującym statutowe działania Izby w zakresie szkoleń. Do realizacji ww. zadań Izba powołała placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą: "Krakowska Szkoła Handlowa", wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 43205-67, na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Zaświadczenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 23/08).

Krakowska Szkoła Handlowa posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty (Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty KPU.II.AJ.515/3/08) gwarantującą wysoki standard kształcenia poprzez m.in.:

  • zapewnienie odpowiedniego zaplecza dydaktycznego – pomieszczeń i środków umożliwiających prawidłowy przebieg procesu kształcenia,
  • zatrudnienie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry nauczycielskiej,
  • opracowanie programów nauczania uwzględniających aktualne rozwiązania w zakresie stosowania nowych technik i technologii,
  • modyfikację programu nauczania i organizacji procesu kształcenia dokonywaną w oparciu o wyniki ewaluacji.

Kursy organizowane przez Krakowską Szkołę Handlową przygotowywane są również zgodnie z wymogami norm ISO 9001:2001.

Na podstawie zgłoszenia do ewidencji, placówka podjęła oficjalną działalność z dniem 14.02.1992 r. i działa do dzisiaj.

Od kilku lat Wydział Szkoleń realizuje projekty w ramach programów UE (Phare, Leonardo da Vinci, Socrates, Tempus, fundusze strukturalne ZPORR dz. 2.5, E-Ten i inne).

Krakowska Szkoła Handlowa od 1991 roku pełni rolę Wydziału Szkoleń Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Misją KSH jest przygotowanie przedsiębiorców, zawłaszcza z sektora MSP, do funkcjonowania w realiach Jednolitego Rynku UE oraz walka z bezrobociem, poprzez propagowanie idei ustawicznego kształcenia i dostosowania kwalifikacji do aktualnych potrzeb rynku pracy.

W ramach Wydziału, do końca 2007 roku, działał ośrodek informacyjno-doradczy - Euro Info Centre.

Centrum Euro Info przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Krakowie rozpoczęło swoją działalność w styczniu 1999 roku. w latach 1994 – 1999 przy Izbie funkcjonowało przedstawicielstwo regionalne Centrum Korespondencyjnego Euro Info w Warszawie, afiliowane przy Funduszu Współpracy. Podstawą uruchomienia Centrum była umowa zawarta pomiędzy Komisją Europejską a Izbą Przemysłowo – Handlową w Krakowie.

Projekt pod nazwą „Centra Euro Info” został zainicjowany i wdrożony przez Komisję Wspólnot Europejskich w 1986 roku, jako jeden z kluczowych elementów polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Celem projektu było stworzenie narzędzia do komunikacji pomiędzy Komisją Europejską a małymi i średnimi firmami oraz udzielanie pomocy przedsiębiorcom pragnącym dostosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej.

Od 01 stycznia 2008 roku Komisja Europejska zdecydowała się połączyć dotychczasowe Euro Info Centres oraz Innovation Relay Centres w jedną sieć pod nazwą ENTERPRISE EUROPE NETWORK – Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki.

Podstawowym celem działania Enterprise Europe Network w Polsce jest wspieranie polskich firm chcących wzmocnić swoją konkurencyjność na Jednolitym Rynku UE, ale także pomoc europejskim przedsiębiorcom pragnącym zaistnieć w naszym regionie.

Istotnym aspektem funkcjonowania Sieci jest jej jednoczesny kontakt z instytucjami Unii Europejskiej, głównie z Komisją Europejską i przedsiębiorcami z całej Europy. Tym samym ośrodki Enterprise Europe Network pełnią rolę naturalnego pośrednika umożliwiającego Komisji Europejskiej pozyskiwanie pełniejszej orientacji w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast dla przedsiębiorców są dostępnym lokalnie źródłem rzetelnej informacji o Jednolitym Rynku Unii Europejskiej.

 

Kontakt:
Agnieszka Czubak – kierownik Wydziału
12 428 92 54   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Iwona Jordan
12 428 92 63   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Rak
12 428 92 57   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pngkongres_msp_logo.pnglogo_cam.jpgparp.png