Aktualności

Biuro IPH nieczynne  27.05.2016 r.

[więcej]

Szkolenie: Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 - 22 czerwca

[więcej]

Działania IPH w Krakowie na rzecz projektu „Rewitalizacji i reindustrializacji obszarów poprzemysłowych w Krakowie – Nowej Hucie”

[więcej]

Szkolenie: Wprowadzenie wyrobów medycznych do obrotu i do używania na terenie Polski i UE - 8 czerwca

[więcej]

Szkolenie: Inwestycje w innowacje – od strategii rozwoju po finansowanie kapitałowe - 14 czerwca

[więcej]

China Homelife Show - 7-9 czerwca

[więcej]

Szkolenie: Rynek niemiecki – prawne aspekty prowadzenia działalności i współpracy gospodarczej - 9 czerwca

[więcej]

Szkolenie: Internacjonalizacja MŚP: prawne aspekty zatrudniania cudzoziemców przez polskie firmy - 11 maj

[więcej]

Witamy na stronie IPH Kraków!

Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie od ponad kilkudziesięciu lat realizuje strategie, które służą budowie silnego samorządu oraz udzielaniu wszechstronnej pomocy firmom członkowskim w rozwoju ich działalności gospodarczej.

Doświadczenie izby pokazuje jednak, że strategie działania muszą podlegać stałym modyfikacjom i aktualizacji w zależności od zmieniających się warunków dla prowadzenia biznesu i oczekiwań firm członkowskich IPH. Obecna, trudna sytuacja przedsiębiorstw związana ze światowym kryzysem ekonomicznym, stawia przed izbą nowe wyzwania związane z podejmowaniem takich działań, które mogą wpłynąć złagodzenie skutków kryzysu dla przedsiębiorców.