logo cam malopolskie poziome

 

 

 

CZYM JEST MEDIACJA ?
Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów, w której bezstronna, neutralna osoba trzecia pomaga spierającym się stronom w osiągnięciu wzajemnie akceptowalnego porozumienia.

KIM JEST MEDIATOR ?
Mediator to bezstronna i neutralna osoba, pomagająca stronom sporu w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest ani sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest narzucanie stronom swojego zdania, ani też rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu – może on natomiast proponować pewne sposoby jego rozwiązania.

Mediatorzy Małopolskiego CAM, to osoby posiadające wyższe wykształcenie prawnicze, które odbyły odpowiednie szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora.

ZALETY MEDIACJI:
- Szybkość zakończenia konfliktu
Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące.

- Oszczędność kosztów
Koszty mediacji są o wiele niższe od kosztów postępowania sądowego oraz arbitrażowego. W mediacjach ze skierowania Sądu to co do zasady 1% od wartości przedmiotu sporu. W razie zawarcia ugody, stronie powodowej dodatkowo Sąd zwraca ¾ opłaty od pozwu. W mediacjach prywatnych w Małopolskim CAM, to 3% od wartości przedmiotu sporu.

- Poufność
Zarówno przebieg mediacji jak i jej rezultaty są objęte tajemnicą. Co do zasady, zarówno strony sporu jak i mediator nie mogą ujawniać – nawet przed sądem – informacji powziętych w toku mediacji.

- Elastyczność
Posiedzenia mediacyjne wyznaczane są w miejscu i czasie, które odpowiadają obu stronom sporu

- Brak zbędnego formalizmu
Mediacja jest najbardziej odformalizowaną i elastyczną formą pozasądowego rozwiązywania sporów.

 

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.