prawo miediacja sadSąd polubowny powołany został do bezstronnego i niezawisłego rozstrzygania sporów cywilnoprawnych, szczególnie w zakresie krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego.

Sąd polubowny, to niepaństwowa instytucja prawna znajdująca się poza systemem sądownictwa powszechnego, powołana ustawą do rozstrzygania sporów cywilnych.

Sądy polubowne organizacyjnie dzielą się na:

  • sądy powoływane przez strony dla rozstrzygnięcia określonego sporu, zwane sądami "ad hoc"
  • sądy stałe powoływane przez różne instytucje np. Izby Przemysłowo-Handlowe.

Uprawnienia sądów polubownych oraz ich zakres działania, a także podstawowe zasady funkcjonowania, są uregulowane w V części kodeksu postępowania cywilnego.

Sądy polubowne zapewniają szybkie rozstrzygnięcie sporów, zaś ich wyroki posiadają ten sam walor i znaczenie, co wyroki sądów powszechnych. Nadają się na tych samych zasadach do egzekucji, jak orzeczenie sądów powszechnych.
Sądy Polubowne są szybsze i w ostatecznym rachunku znacznie tańsze, niż sądy państwowe.
W sądach polubownych sądzą arbitrzy wybrani przez strony, zwykle osoby do których strony mają zaufanie wiedząc, że znają one specyfikę rozpatrywanej materii procesowej. W sądownictwie powszechnym strony nie mają żadnego wpływu na wybór składu orzekającego.

Spory, które można rozstrzygać za pomocą sądów polubownych:

  • spory majątkowe,
  • o charakterze cywilno-prawnym.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia IPH w Krakowie z dnia 31 marca 2000 roku Sąd Polubowny został wpisany w formalną strukturę organizacyjną IPH.

Zapis na sąd polubowny:
Sekretarz Sądu Michał Babij
tel. (+48 12) 428 92 60
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.