IMP3rove

W ramach finansowanego z Programu Ramowego Horyzont 2020 projektu KAM2SouthPL2 Izba realizuje bezpłatne usługi audytów innowacyjności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Południowej. Audyty te przeprowadzane są z wykorzystaniem dwóch alternatywnych narzędzi.

 

Audyty innowacyjności oparte na metodologii  IMP3rove IPH w Krakowie realizuje od roku 2014. Audyt ten w dużym skrócie polega na przeprowadzeniu badania procesów zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w oparciu o zestandaryzowany kwestionariusz, którego kształt był latami współtworzony i udoskonalany przez międzynarodowe grona specjalistów z zakresu stymulowania i oceny innowacyjności.

 Aspekty zarządzania innowacjami które są analizowane to:
-    strategia innowacji,
-    organizacja i kultura innowacji,
-    zarządzanie cyklem życia innowacji
-    czynniki innowacji w zakresie zasobów ludzkich i wiedzy,
-    finanse.
Po przeprowadzeniu tak skonstruowanego audytu narzędzia dostępne na internetowej platformie IMP3rove pozwalają bez ujawniania informacji o firmie innym użytkownikom dokonać benchmarkingowej analizy sytuacji firmy poprzez porównanie jej wyników ze średnimi oraz najlepszymi wynikami uzyskanymi przez wybrane przez firmę grupy odniesienia (np. firmy o podobnej do niej wielkości, z tego samego kraju, czy z tej samej branży). Na tej podstawie system generuje dostępny tylko dla firmy raport jej rezultatów, w oparciu o który konsultant przeprowadza z przedstawicielem bądź przedstawicielami firmy warsztaty, których celem jest optymalizacja jej procesów zarządzania innowacjami, tak aby zapewnić jej maksymalną konkurencyjność i trwały wzrost.

Obecnie standardy oceny i zarządzania innowacjami w oparciu o metodę IMP3rove krzewione są na całym świecie (w ponad 100 krajach) dzięki globalnej działalności IMP3rove Academy - Europejskiej Akademii Zarządzania Innowacjami, która jest międzynarodowym centrum ekspercko-szkoleniowym propagującym holistyczne podejście do innowacji bazujące na wypracowanych standardach IMP3rove. Szkoli ona oraz akredytuje konsultantów uprawnionych do przeprowadzania audytów IMP3rove w firmach, a także prowadzi platformę internetową, dzięki której firmy mają możliwość analizy porównawczej swoich wyników z wynikami określonych przez siebie grup anonimowych firm z całego świata. Więcej o metodzie i Akademii IMP3rove znaleźć można na jej stronie: www.improve-innovation.eu.
IMP3rove jest także zalecanym przez Komisję Europejską sposobem weryfikacji poziomu innowacyjności firmy przy ubieganiu się o wsparcie z Programów Ramowych UE takich jak Horyzont 2020.
Audyty oparte o metodę IMP3rove przeprowadzone mogą być wyłącznie w przedsiębiorstwach z kategorii MŚP, które zatrudniają co najmniej 5 osób, a wskazana wielkość zatrudnienia to powyżej 20 pracowników.

Z kolei dla przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 20 osób praktyczniejszym jest, wykonywany przez Izbę od roku 2017, audyt oparty o metodologię Innovation Health Check, który sprawdza, na ile firma jest “zorientowana na innowacje” i ocenia procesy innowacyjne w niej zachodzące.  Badane jest, w jaki sposób z rynku wychwytuje się potrzeby klientów (zdefiniowane i niezdefiniowane), jak generuje się pomysły i je rozwija, jak tworzy się nowe produkty i usługi i wreszcie w jaki sposób się je komercjalizuje.  Benchmark innowacji dostarczy również informacji, jaki wpływ na ten proces ma kultura innowacji w firmie, jej strategia biznesowa i struktura organizacyjna, dostępne zasoby oraz potencjał oraz stopień zaawansowania procesów innowacyjnych.
Długoletnie badania wykazały, iż 50% firm nie wprowadzających do swojej działalności innowacji, znika z rynku po 10 latach. Wiele innowacji nie opiera się jednak na rozwiązaniach technicznych bezpośrednio lub w ogóle, np. innowacyjne modele biznesowe. Do wykorzystania w innowacjach dostępna jest ogromna ilość wiedzy.  Jakkolwiek rozwój nowej technologii lub integracja technologii istniejących mogą być  ważne w przypadku niektórych firm – wtedy potrzebny jest dobrze funkcjonujący system badań stosowanych. Określić to pomoże właśnie audyt Innovation Health Check.

Firmy zainteresowane wykonaniem bezpłatnych audytów innowacyjności w oparciu o którąś z powyższych metod proszone są o kontakt:
Dr inż. Roman Cupryś
Tel. 12 428 92 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.