Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie jest organizacją samorządu gospodarczego. Jej najważniejszym organem jest Walne Zgromadzenie, które jest zwoływane w trybie zwyczajnym w terminie do 31 marca każdego roku. Pozostałymi organami są: Rada IPH, Komisja Rewizyjna, Sąd Honorowy oraz Prezydium Rady.

Dyrektor IPH podlega Prezydium Rady IPH i jest zwierzchnikiem Kierowników trzech podległych mu wydziałów:

  • Wydziału Współpracy z UE i Szkoleń, w ramach którego działa ośrodek informacyjno-doradczy ENTERPRISE EUROPE NETWORK
  • Wydziału Komunikacji i Przedsiębiorczości
  • Wydziału Finansowo – Administracyjnego.

oraz Oddziału w Olkuszu.

  Walne Zgromadzenie  
Komisja Rewizyjna Rada IPH Sąd Honorowy
Prezydium IPH
Małopolskie Centrum
Arbitrażu i Mediacji
Dyrektor IPH Sekcje Branżowe i Komisje
Sąd Polubowny Oddział IPH w Olkuszu
  WYDZIAŁY  
Współpracy z UE i Szkoleń Komunikacji i Przedsiębiorczości Finansowo-Administracyjny
Enterprise Europe Network
Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.