26 lutego, w Biurze Rzecznika MŚP odbyło się spotkanie ws. zatrudniania cudzoziemców. Spotkanie było kontynuacją Okrągłego Stołu, zorganizowanego we wrześniu 2019 r. przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Krakowie przy współpracy Miasta Krakowa.

Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej na Białoruś do Mińska w terminie 19-22 maja 2020 r. Celem misji jest umożliwienie kobietom i mężczyznom prowadzącym działalność na terenie Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami z Białorusi.

Enterprise Europe Network przy IPH serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Menedżer innowacji – jak podnieść konkurencyjność firmy”, które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie w dniu 11 marca 2020 r. o godz. 10.00

Wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego serdecznie zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu Praktycznie o finansowaniu innowacji w firmie”, które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie w dniu 3 marca 2020 r. o godz. 9.00.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej do San Francisco w dniach 13-17 września 2020 r. Celem misji jest umożliwienie kobietom i mężczyznom prowadzącym działalność na terenie Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami z USA.

Jesteś firmą z sektora MŚP zainteresowaną ekspansją na rynki Ameryki Łacińskiej? Skorzystaj z bezpłatnych usług Punktu informacyjnego dla MŚP ds. Praw Własności Intelektualnej w Ameryce Łacińskiej.

EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png