MIEJSCE

Kraków już od kilku lat jest europejskim liderem atrakcyjności dla branży nowoczesnych usług dla biznesu, a ostatnio także dla centrów badawczo-rozwojowych. Inwestują u nas instytucje finansowe, firmy z sektora high-tech, świetnie rozwijają się też startupy. Właściwie na każdym poziomie wszystkie te branże - poczynając od jednoosobowej działalności gospodarczej, a kończąc na globalnych markach –stale rozwijają nowe obszary i stawiają na innowacyjność. Sektor BSS w Krakowie tworzy obecnie ponad 260 firm zatrudniających około 100 tys. pracowników, działa u nas ponad 500 firm technologicznych z blisko 50 tys. pracowników IT, mamy też 9 tys. studentów kierunków informatycznych. Ponadto w ciągu kilku lat czterokrotnie zwiększyły się zasoby powierzchni biurowej – obecnie to 1,75 mln m2.

W lokalnej gospodarce Krakowa tradycyjnie ważna jest turystyka, jednak miasto wspiera dywersyfikowanie aktywności gospodarczej - istotny udział w dochodach Krakowa mają nadal: przemysł, budownictwo, sektor przemysłów kreatywnych oraz edukacja i kultura.

Ważne jest również odpowiednie otoczenie infrastrukturalne i organizacyjne: liczne firmy, w tym międzynarodowe korporacje, ośrodki naukowo-badawcze czy centra badań i rozwoju oraz uczelniane centra transferu technologii. Kraków wspiera rozwój gospodarki opartej na wiedzy i prowadzi aktywną współpracę z biznesem i środowiskiem naukowo-badawczym. Miasto również dba o wysoką jakość życia mieszkańców, tworząc bogatą ofertę kulturalną, edukacyjną i sportowo-rekreacyjną oraz zapewniając wysokie poczucie bezpieczeństwa. Mamy sprawną komunikację miejską, dogodne położenie przy autostradzie A4, dobre połączenia kolejowe oraz nowoczesne międzynarodowe lotnisko.

 

LUDZIE

Atutem Krakowa są doskonałe kadry - zarówno  cenne zaplecze intelektualne i biznesowe, jak i ambitni i kreatywni młodzi ludzie, otwarci na zmianę i rozwój. Kraków to prężnie działający ośrodek akademicki: blisko 130 tys. studentów uczących się na 23 wyższych uczelniach oraz rozwinięta infrastruktura naukowo-badawcza. Dlatego mocną stroną  naszego miasta są profesjonalne kadry, głównie z obszaru technologii tele-informatycznych i inżynierii czy administracji i HR, z kompetencjami lingwistycznymi.

Należy także podkreślić, że Kraków należy do nielicznej grupy polskich miast, w których liczba ludności wzrasta; szacujemy, że mieszka u nas już co najmniej milion mieszkańców, a do tej liczby należy dodać osoby przyjeżdżające codziennie do pracy czy na uczelnię.

Charakterystyczną cechą sektora usług biznesowych w naszym mieście jest wielokulturowość: pracownicy z zagranicy stanowią blisko 14 proc. wszystkich zatrudnionych: pochodzą z 50 państw i świadczą usługi łącznie w 35 językach, przy czym średnio w jednym centrum używa się siedmiu języków. Istotnym czynnikiem budującym różnorodność jest również struktura wieku - największą grupę stanowią osoby w wieku 27-34 lat. Szczególnie aktywni są inwestorzy z USA oraz krajów zachodnioeuropejskich, którzy poszukują lokalizacji bliskich geograficznie i kulturowo.

INNOWACYJNOŚĆ

Chociaż mogłoby się tak wydawać, turystyka nie jest najważniejszą gałęzią krakowskiej gospodarki; jej oczywiste znaczenie nie podlega dyskusji, jednak miasto stale stara się dywersyfikować obszary aktywności gospodarczej na swoim terenie, kierując się zapisaną w dokumentach strategicznych zasadą zrównoważonego rozwoju. Dlatego istotny udział w dochodach miasta ma przemysł i budownictwo oraz dynamicznie rozwijający się rynek usług okołobiznesowych, sektor przemysłów kreatywnych i life science. W ostatnich latach pod Wawelem prężnie rozwija się również środowisko startupowe, takich podmiotów jest już ponad  300, a szeroko pojęta branża skupia kilka tysięcy osób. Szacuje się, że ok. 10 działających w mieście firm ściągnęło do Krakowa łącznie ponad 120 milionów € w inwestycjach. Krakowskie startupy zatrudniają setki osób, produkują rozwiązania wykorzystywane na całym świecie i zdobywają coraz większe międzynarodowe uznanie - można tu wspomnieć takie, już rozpoznawalne marki, jak Estimote, Brainly, Callpage, Synerise czy Silvair.

SUKCES POD WAWELEM

Na bardzo konkurencyjnym, globalnym rynku, Kraków nadal przyciąga młodych ludzi i specjalistów, którzy tutaj chcą rozwijać swoje talenty. Szerokie możliwości rozwoju i kariery dają im nie tylko ogólnoświatowe korporacje czy specjalistyczne firmy IT, ale i startupy. Młodzi i kreatywni ludzie w otrzymują w Krakowie szansę na dobry start i wykorzystanie swoich talentów i umiejętności, duże firmy dążą do rozszerzenia swojej działalności, a kolejni nowi gracze włączają się do budowania krakowskiej gospodarki.

Naszym wspólnym celem jest to, by w przyjaznym, otwartym i bezpiecznym mieście mógł swobodnie rozwijać się  biznes, a oferowane przez niego usługi, produkty czy nowoczesne technologie służyły wszystkim. Jak widać, obecna sytuacja ekonomiczna, polityczna i społeczna stawia przed wszystkimi wiele wyzwań, jednak Kraków jest dobrze przygotowany do aktywnego kreowania nowych możliwości rozwoju. Jego fundamentem jest współpraca i włącznie w nią wszystkich partnerów - biznes, naukę, samorząd i mieszkańców.

Aby oferta dobrej pracy, podnoszenia kompetencji i rozwijania talentów była odpowiednio atrakcyjna, staramy się równocześnie, aby Kraków był miastem dobrym do życia dla wszystkich mieszkańców, oferując przyjazną i funkcjonalną przestrzeń publiczną, wysokiej jakości usługi komunalne, dostęp do szerokiej oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej - po prostu miejscem, w którym chce się żyć.

MIASTO WSPIERA INWESTORÓW

Liczne atuty Krakowa przekładają się na dynamiczny rozwój gospodarczy, co przyciąga inwestorów i biznes, zaś samorząd oferuje wszechstronne wsparcie projektom inwestycyjnym na wszystkich etapach - w tym celu działa miejskie Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki. Jego pracownicy potrafią działać w sposób elastyczny i efektywny, obsługując inwestorów krajowych i zagranicznych, monitorując procesy inwestycyjne, doradzając, prowadząc bazy danych ofert inwestycyjnych i promując je w kraju i zagranicą.

Zgodnie ze strategią rozwoju Krakowa “Tu chcę żyć. Kraków 2030” miasto wciąż rozwija swój potencjał promując przedsiębiorczość opartą na kreatywności i talentach swoich mieszkańców, dbając równocześnie o to, aby przyciągać zewnętrzny biznes oraz inwestorów. Rynek nowych inwestycji nie rozwijałby się w Krakowie tak prężnie, gdyby nie wyjątkowość naszego miasta, które jest nie tylko pięknym, historycznym grodem, centrum naukowym i kongresowym, ale i znaczącym ośrodkiem biznesowym.

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.