TechCrunch Disrupt to największa impreza start-upowa, na której prezentowane są przełomowe technologie i której towarzyszą liczne dyskusje na temat wdrażania nowych technologii oraz wyznaczania nowych trendów. TechCrunch w San Francisco to impreza łącząca najlepszych i najzdolniejszych młodych przedsiębiorców, inwestorów  oraz fanów nowych technologii.

Misja jest elementem partnerskiego projektu pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business) nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Ramowy program:
13 września 2020 r.

 • Przelot z Krakowa do San Francisco
 • Zakwaterowanie

14 września 2020 r.

 • Śniadanie w hotelu
 • Udział w TechCrunch Disrupt
 • Rozmowy biznesowe

15 września 2020 r.

 • Śniadanie w hotelu
 • Udział w TechCrunch Disrupt
 • Rozmowy biznesowe

16 września 2020 r.

 • Śniadanie w hotelu
 • Udział w TechCrunch Disrupt
 • Rozmowy biznesowe

17 września 2020 r.

 • Śniadanie w hotelu
 • Przelot z San Francisco do Krakowa

Udział w misji jest dofinansowany w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na warunkach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji pokrywają z własnych środków koszty udziału w wysokości 15%, co stanowi kwotę 2250,00 zł. Firmy chcące uczestniczyć w Misji swoje zgłoszenie muszą złożyć do 24 lutego do godziny 16.00 r.

Dofinansowaniu podlega 85% wartości kosztu uczestnictwa jednej osoby w Misji, tj.:
1) przelot na trasie Kraków-San Francisco-Kraków,
2) noclegi w hotelu ze śniadaniem,
3) transport osobowy na terenie USA (przejazdy w obie strony na trasie lotnisko-hotel-TechCrunch Disrupt),
4) koszt wejściówki na TechCrunch Disrupt,
5) ubezpieczenie.

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców (przedsiębiorstw) jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488), do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Firmy zainteresowane udziałem w misji prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego:

 1. formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1)
 2. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 2)
 3. oświadczenia uczestnika projektu (zał. nr 5)
 4. oświadczenia uczestnika  misji  o  specjalnych  potrzebach  dotyczących niepełnosprawności (zał. nr 8).

Bliższych informacji udzielają:
Anna Karolak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 4289262 oraz Marek Pustuła Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 12 4289266.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dokumenty aplikacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w Misji

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Formularz pomocy de minimis
Załącznik nr 3 – Umowa na udział w Misji
Załącznik nr 4 – Ankieta
Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 6 – Wykluczenia (pomoc de minimis)
Załącznik nr 7 – Zaświadczenie pomocy de minimis
Załącznik nr 8 - Oświadczenie uczestnika misji o specjalnych potrzebach dotyczących niepełnosprawności


UWAGA: Z uwagi na fakt, że w roku 2020 TechCrunch San Francisco odbywa się wyłącznie w wersji wirtualnej, program misji uległ zmianie, a wyjazd został odwołany. Zakwalifikowane do udziału firmy, otrzymają dostęp do wydarzenia online.

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.