Tegoroczne spotkanie, odbyło się 19 grudnia, tradycyjnie – w siedziby Izby przy Floriańskiej 3. Spotkanie otworzył Sebastian Chwedeczko – Prezydent Izby.

Spotkanie w przeważającej mierze poświęcone zostało problematyce Krakowa jako miasta dziedzictwa – dziedzictwa w rozwoju oraz transormacji jaką przeszło w tym kontekście w okresie rządów ustępującego w roku 2024 z urzędu Prezydenta Miasta – prof. Jacka Majchrowskiego.

Obszerną prelekcję w tym zakresie przedstawił Pan Robert Piaskowski Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury. Mówił m.in. o tym jak dziedzictwo wpisuje się w ekonomię  tzw. obwarzanka naszego Miasta oraz zaprezentwał dane dotyczącego potencjału Krakowa w aspekcie kapitału ludzkiego. Przedstawił historię i status naszego Miasta w kontekście Światowego Dziedzictwa. Mowa była także o Krakowie, jako mieście turystycznym i wyzwaniami z jakimi w ostatnim dwudziestoleciu mierzył i mierzy się Magistrat. Wreszcie omówił plany dotyczący rozwoju i rozszerzenia oferty kulturanej Krakowa.

Po wystąpieniu, nastąpiła ożywiona dyskusja, która toczyła się przede wszystkim w zakresie tego jak ocalić wartosci i funkcje krajobrazu Krakowa, jako miasta historycznego. Zastanawiano się nad tym jak zadbać o to, by korzyści (w tym korzyści finansowe) generowane przez zasób dziedzictwa wracały do niego, dla jego regenracji.

Jednym z głównych wniosków spotkania, które przekują się w Nowym Roku na konkretne działania Izby, jest zainicjowanie dyskusji na szczeblu loklanym i rządowym w przedmiocie zmian legislacyjnych, wprowadzających opłaty od noclegów, na wzór opłaty klimatycznej, która miałaby być przeznaczona na :

- ochronę krajobrazu miejskiego

- mądre zarządzanie turystyką zrównoważoną

- działania mające na celu budowanie odporności miasta historycznego

W ocenie zebranych, środki z opłaty powinny trafiać do drobnych lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników z terenu Krakowa i Małopolski, których działaność wpisana jest w kulturalny krajobraz Krakowa, a których dalsze funkcjonowania i przetrwanie wymaga wsparcia finansowego. 

Uczestnicy spotkania zwrócili się z apelem do Prezydenta IPH w Krakowie o wystosowanie do Ministra Kultury i Sztuki odpowiedniego pisma z prośbą o podjęcie przez niego odpowiednich działań legislacyjnych w celu uchwalenia  prawa dającego możliwość pobierania opłaty od dziedzictwa kulturowego.

Zgodnie z tradycją, gremium obradowało również w przedmiocie przyznania nagrody dla wybitnej osobowości ze świata kultury za nietypowe osiągnięcia. Utarła się praktyka, że nagroda statuetka - rzeźba, nawiązywała do samej osoby laureata i jego dokonań. Autorem nagród jest Pan Kazimierz Adamski.

Laureatami nagrody BKM zostali Teresa i Andrzej Starmach za wspaniałomyślny dar dla Krakowa w postaci kolekcji malarstwa i rzeźby współczesnych polskich największych artystów .

Podczas spotkania uczestnicy mogli zaponzać się z ostatnim tomikiem wierszy pani Emilii Ratkowskiej zatytułowanym „Paradoksy”

Oto jeden z wierszy..

pożegnanie
w tej dziwnej godzinie
rozpięta między smutkiem
a ufną radością
dotykam śmierci i nieśmiertelności
już nie żałuję chwil trudnych
ani nawet okrutnych
choć dzisiaj wskrzeszają
udręczoną starość
ja widzę bezczelną młodość
na starej fotografii

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.