Przede wszystkim brak w dokumencie skutecznych i szybkich instrumentów pomagających zapewnić przedsiębiorcom płynność finansową w okresie kryzysu (odblokowanie środków z tzw. split paymentu i przyspieszenie zwrotu VAT). Bardzo niekorzystne jest także nie uproszczenie do możliwego maksimum procedur związanych z uzyskiwaniem pomocy – wszystkie elementy Tarczy są na wniosek – wiele firm zwłaszcza małych zdąży zbankrutować zanim w drodze długotrwałej procedury otrzyma pomoc. Niepokój budzi fakt, że karą zwrotu całej kwoty dofinasowania obciążone są rozwiązania dla mikro, małych i średnich oraz samozatrudnionych związane z otrzymaniem dofinansowania do wynagrodzeń jeśli po upływie trzech miesięcy sytuacja firmy się nie poprawi i przedsiębiorca będzie jednak musiał zwolnić pracowników. Logicznym rozwiązaniem byłaby tu zwrot procentowo uzależniony od ilości zwolnionych. Kryzys potrwa o wiele dłużej niż trzy miesiące a zaczął się już miesiąc temu, tymczasem rządowy projekt, jakby zupełnie nie brał tego faktu pod uwagę. W końcu zupełny prawie brak rozwiązań powszechnych czyli możliwych do zastosowania przez wszystkich przedsiębiorców. Tu zdecydowanie na pierwszym miejscu należy wymienić bezwarunkowe zawieszenie na 6 miesięcy składek ZUS.

Z wielkim niepokojem przyjmujemy brak w ustawie następujących rozwiązań:

  1. Bezwarunkowo zawiesić na 6 miesięcy dla wszystkich przedsiębiorców składki do ZUS
  2. Zwolnić na najbliższy kwartał całkowicie (w zależności od procenta utraconych dochodów) z danin CIT, PIT, PFRON, na Fundusz Pracy.
  3. Odblokować środki w ramach podzielonej płatności VAT (tzw. split payment).
  4. Przyspieszyć zwrot podatku VAT z obecnych 60 do 15 dni.
  5. Zwolnić z odpowiedzialności przedsiębiorców za szkody wyrządzone w związku z działaniami władz publicznych mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, w tym szczególnie za szkody powstałe w wyniku wykonania przez przedsiębiorcę decyzji lub poleceń władzy publicznej.
  6. Zapewnić przedsiębiorcom środki na pokrycie wydatków i szkód związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez władze publiczne związanych z walką z COVID-19. Wprowadzić dla przedsiębiorców analogiczne dotacje na walkę z konsekwencjami kryzysu, jakie mają jednostki samorządu gospodarczego i placówki zdrowia.
  7. Zniesienie zakazu handlu w niedzielę z zachowaniem wszelkich zaleceń służb sanitarnych
  8. Utworzyć mechanizm prawny pozwalający na częściowe odbiory robót budowlanych oraz uzyskanie za nie wynagrodzeń. Firmy, które wykonały część kontraktów, w tym kontraktów rządowych, powinny móc uzyskać za nie  zapłatę, mimo iż obecne zasady obligują do wypłacenia środków dopiero  po wykonaniu 100% kontraktu.
  9. Umożliwienie odroczenia spłaty kredytów już zaciągniętych na realizację przedsięwzięć których realizacja nie jest możliwa w wyniku sytuacji epidemiologicznej i refinansowanie odsetek od takich kredytów ze środków Skarbu Państwa.

 

Sebastian Chwedeczko                      Rafał Kulczycki
         Prezydent IPH w Krakowie           Dyrektor IPH w Krakowie

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.