W skład Prezydium wchodzi do 7 osób w tym Prezydent Izby oraz Wiceprezydenci wybierani raz na 4 lata.

Do głównych zadań Prezydium należy:

  •     bieżący nadzór nad działalnością Izby pomiędzy posiedzeniami Rady Izby,
  •     przygotowywanie programu i porządku obrad Rady,
  •     występowanie do Rady Izby z wnioskami i projektami uchwał,
  •     delegowanie przedstawicieli Izby do ciał i organów organizacji i instytucji, a także ich odwoływanie.


Skład Prezydium Rady IPH w Krakowie - 2017-2021:

BRK SA

Dragon Poland Sp. z o.o. Sp.K.

Alsal Sp. z o.o. Sp. K.

MPEC SA w Krakowie

Intermag
Sp. z o.o.

Cliffsidebrokers Spółka Akcyjna

Legal Concept Sp. z o.o.

EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png