EEN 10latOśrodek Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie działający w ramach stworzonej przez Komisję Europejską sieci wspierającej rozwój europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) świadczy bezpłatne usługi na rzecz wszystkich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego (głównie mikro, małych i średnich) chcących wzmocnić swoją konkurencyjność na Jednolitym Rynku UE. Za pośrednictwem zagranicznych ośrodków sieci pomaga także przedsiębiorcom europejskim pragnącym zaistnieć w naszym regionie.

W ofercie ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie znajdują się:

 • doradztwo z zakresu dostępu do środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł wsparcia MŚP
 • szkolenia, seminaria i konferencje dla przedsiębiorców
 • udzielanie informacji dotyczących prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania Jednolitego Rynku UE
 • usługi informacyjne z zakresu prowadzenia działalności na rynku europejskim
 • aktywne poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych
 • wpis do międzynarodowej bazy POD (Partnership Opportunity Database) służącej kojarzeniu polskich przedsiębiorców z zagranicznymi na płaszczyźnie komercyjnej oraz technologicznej (licencja, know-how, współpraca techniczna, joint-venture lub porozumienie handlowe ze wsparciem technicznym)
 • sprawdzanie i przekazanie na życzenie przedsiębiorcy danych kontaktowych firm zagranicznych, których oferty są już wprowadzone do bazy POD i adresowane są do przedsiębiorstw polskich
 • informacja mailowa na temat przetargów, targów, szkoleń, funduszy strukturalnych itp. dla MŚP: dla klientów, którzy zasubskrybują daną usługę bezpłatnie przesyłane są informacje o konkursach w ramach interesujących ich programów wsparcia (tzw. Info Watch), czy też o ogłaszanych przetargach europejskich (tzw. European Tender Alert)
 • opracowywanie audytów technologicznych przedsiębiorstwa dla podniesienia jego konkurencyjności na rynku
 • udzielanie informacji o prawodawstwie, standardach i politykach UE
 • dostęp do publikacji Komisji Europejskiej
 • organizacja i rekrutacja firm na misje gospodarcze i targi kooperacyjne
 • prenumerata newslettera ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH


Szczegółowe informacje o usługach i aktualnych wydarzeniach organizowanych przez ogólnoświatową sieć EEN znajdują się na stronie projektu www.een.ec.europa.eu

EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pngkongres_msp_logo.pnglogo_cam.jpgparp.png