Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach projektowania biznesowego pt. „Ekstremalne projektowanie strategii”, które odbędą się w siedzibie IPH w Krakowie w dniu 19 marca 2020 r. o godz. 9.30

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Wprowadzenie do oznakowania CE”, które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie w dniu 2 kwietnia 2020 r.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Sukcesja w firmie rodzinnej i nierodzinnej. Aspekty prawne. Najnowsze zmiany w ustawodawstwie”, które odbędzie się w siedzibie OIRP w Krakowie w dniu 20 marca 2020 r. o godz. 13.00.  

26 lutego, w Biurze Rzecznika MŚP odbyło się spotkanie ws. zatrudniania cudzoziemców. Spotkanie było kontynuacją Okrągłego Stołu, zorganizowanego we wrześniu 2019 r. przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Krakowie przy współpracy Miasta Krakowa.

Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej na Białoruś do Mińska w terminie 19-22 maja 2020 r. Celem misji jest umożliwienie kobietom i mężczyznom prowadzącym działalność na terenie Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami z Białorusi.

Enterprise Europe Network przy IPH serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Menedżer innowacji – jak podnieść konkurencyjność firmy”, które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie w dniu 11 marca 2020 r. o godz. 10.00

EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png